Balmazújváros

Szanka István
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

A város gazdasági szerkezetére jellemző, hogy a munkaképes lakosság 35%-át ma is a mezőgazdaság foglalkoztatja.
Balmazújváros településen jelenleg 18149 fő él. A város Debrecentől mintegy 20 km-re található, rendkívül jó adottságú település. Az M33-as autópálya felhajtója 8 km-re található, ahonnan Budapest kevesebb, mint 200 km-nyi kényelmes utazást követően érhető el. Balmazújváros vezetése gondot fordít az ott élők kényelmére. A település közműellátottsága gyakorlatilag teljes. Az úthálózat 90 %-a szilárd burkolatú. A település mintegy 6500 lakott ingatlanja közel 100%-ban teljes közművel (víz, villany, gáz bekötéssel) rendelkezik.
Minden ingatlan része valamelyik kábelszolgáltató hálózat rendszerének, melyek közül kiemelkedik az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. által üzemeltetett Balmazintercom kábeltelevízió és internet szolgáltató társaság.
A településen 1100 vállalkozás működik a település területén szétszórtan. Az önkormányzat igyekszik a már tevékenykedő és leendő ipari vállalkozásokat két területi egységre koncentrálni: ezek a már meglévő település ÉNY-i határában elhelyezkedő terület, illetve az M33-as autópálya bekötőútja mellett elhelyezkedő, a későbbiekben kialakítandó önálló ipari övezet.


I. 2006 és 2011 között megvalósult pályázatok
Az alábbi főbb, jelentősebb pályázatok kerültek megvalósításra ezen időszakban:

- A beruházás tárgya: Veres Péter Művelődési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái
Rövid leírás: A város színháztermének teljes körű felújítására, a belső burkolat teljes cseréjére, nagy teljesítményű fény- és hangtechnikával való ellátására került sor.
Projekt összes költsége: 115 468 800 Ft
Elnyert támogatás: 70 736 186 Ft
A Projekt befejezése: 2009.

- A beruházás tárgya: Buszközlekedés fejlesztése
Rövid leírás: 4 db új, 11 db felújított buszöböl és 7 db esőbeálló, utas váró elkészítése valósult meg.
Projekt összes költsége: 41 216 474 Ft
Elnyert támogatás: 37 094 827Ft
A Projekt befejezése: 2009.

- A beruházás tárgya: Munkaerő-piaci menedzser alkalmazása
Rövid leírás: 1 fő koordinátor alkalmazása, akik a munkanélküliek, munkavállalók munkába történő integrálását segítik.
Projekt összes költsége: 4 000 000 Ft
Elnyert támogatás: 4 000 000 Ft
A Projekt befejezése: 2010. február

- A beruházás tárgya: Műfüves sportpálya kialakítása
Rövid leírás: A projekt eredményeképpen 90X45 méteres, kiváló minőségű, FIFA I-Star minősítéssel rendelkező műfüves pálya került kialakításra.
Projekt összes költsége: 122 960 157 Ft
Elnyert támogatás: 69 306 515 Ft
A Projekt befejezése: 2008. május 24.

- A beruházás tárgya: Nap utca útburkolatának felújítása
Rövid leírás: Balmazújváros „Szigetkert” településrészén 1 037 méter útszakasz felújítása a Nap utcán 
Projekt összes költsége: 48 321 023 Ft
Elnyert támogatás: 23 000 000 Ft
A Projekt befejezése: 2008.

- A beruházás tárgya: Vasúttisztasági közmunka program
Rövid leírás: A program során Hajdú-Bihar megyében, 40 fő munkavállaló közmunkaprogram keretében a vasútvonalak mentén végez bozót, és cserjeirtást, hulladékgyűjtést és kaszálást.
Projekt összes költsége: 34 320 000 Ft
Elnyert támogatás: 31 200 000 Ft
A Projekt befejezése: 2009. október 31.

- A beruházás tárgya: Szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézmény kialakítása
Rövid leírás: A projekt során kialakításra kerül egy 30 férőhelyes szenvedélybetegek ellátására szakosodott intézmény. A felújítás során kialakításra kerülne 1 db gyógyfoglalkoztató, 1 db pszichiátriai kezelő, 1 db fürdőszoba, 1 db orvosi szoba és közös helyiség. A korszerűsítés során a következő főbb munkálatokat végzik el a kivitelezők: nyílászáró, tető- és burkolatcsere, épületgépészeti munkák (víz-, fűtés-, villanyszerelés). Az intézmény jelenlegi épülete nincs akadálymentesítve, így a projekt keretében kerülne sor az épület teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére.
Projekt összes költsége: 61 111 111 Ft
Elnyert támogatás: 55 000 000 Ft
A Projekt befejezése: 2009. december 16.

- A beruházás tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Balmazújvároson
Rövid leírás: A projekt során 100 új segélyhívó készülék beszerzése történik meg.
Projekt összes költsége: 10 155 373 Ft
Elnyert támogatás: 8 632 067 Ft
A Projekt befejezése: 2009. december

- A beruházás tárgya: Akadálymentesítés iskola
Rövid leírás: A volt Központi Általános Iskola Dózsa György úti épületének teljeskörű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése
Projekt összes költsége: 27 500 000 Ft
Elnyert támogatás: 25 000 000 Ft
A Projekt befejezése: 2010.

- A beruházás tárgya: Kiskút újsor utca szilárd útburkolattal történő ellátása
Rövid leírás: A 4m szélességű és 567,56 m hosszú Kiskút újsor utca szilárd útburkolattal történő ellátása
Projekt összes költsége: 31 617 725 Ft
Elnyert támogatás: 24 000 000 Ft
A Projekt befejezése: 2010. április

- A beruházás tárgya: Bercsényi utca útburkolatának felújítása
Rövid leírás: A 6 m szélességű és 552 m hosszú Bercsényi utca felújítása
Projekt összes költsége: 19 250 825 Ft
Elnyert támogatás: 11 165 478 Ft
A Projekt befejezése: 2010. április

- A beruházás tárgya: Bimbó közi óvoda felújítása
Rövid leírás: Hőszigetelés, külső nyílászáró csere, teraszburkolás, vizesblokkok felújítása, részbeni tetőfelújítás.
Projekt összes költsége: 27 340 673 Ft
Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft
A Projekt befejezése: 2010. június

- A beruházás tárgya: Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson
Rövid leírás: Ennek keretében +10 fő ellátása lett megoldott. A bölcsőde bővült 1 csoportszobával és eszközbeszerzés is megvalósult.
Projekt összes költsége: 22 567 181 Ft
Elnyert támogatás: 19 182 104 Ft
A Projekt befejezése: 2010. augusztus

- A beruházás tárgya: 18+1 fő szállítására alkalmas közösségi busz beszerzése
Rövid leírás: A beszerzett mikrobuszt a beteg, fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek szállítására használja az önkormányzat.
Projekt összes költsége: 20 453 916 Ft
Elnyert támogatás: 17 385 829 Ft
A Projekt befejezése: 2010. április

- A beruházás tárgya: Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson (Életház)
Rövid leírás: A szociláis alapellátások egy szociális humánközpontba való integrálása: családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, nappali ellátásban részesülő idősek otthona.
Projekt összes költsége: 52 479 049 Ft
Elnyert támogatás: 49 855 097 Ft
A Projekt befejezése: 2010. június

- A beruházás tárgya: Tartalomfejlesztés az oktatásban Balmazújvároson és Hortobágyon
Rövid leírás: A kistérségi fenntartású óvodában és iskolában (4 feladatellátási hely) az oktatás módszertanának a megújítása.
Projekt összes költsége: 59 708 400 Ft
Elnyert támogatás: 59 708 400 Ft
A Projekt befejezése: 2010. augusztus

- A beruházás tárgya: Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
Rövid leírás: A hivatali munka hatékonyabbá tételét segítő folyamat átalakítások, új iktatószerver és ügyfélirányító rendszer beszerzését tartalmazza a projekt.
Projekt összes költsége: 21 001 200 Ft
Elnyert támogatás: 19 321 104 Ft
A Projekt befejezése: 2010. március

- A beruházás tárgya: A Nyitnikék óvoda és a Központi és Petőfi S. Ált. Iskola Hortobágyi tagintézményének felújítása
Rövid leírás: A projekt során a korhadó, balesetveszélyes ablakok, rossz udvari burkolat, linóleumos padlóburkolat, elavult iskolabútorok és korszerűtlen oktatási eszközök cseréje valósul meg. A fejlesztés megvalósulását követően javulnak az intézményt használók higiéniás, egészségügyi feltételei
Projekt összes költsége: 31 578 948 Ft
Elnyert támogatás: 30 000 000 Ft
A Projekt befejezése: 2010.

- A beruházás tárgya: A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése az óvodától a középiskoláig
Rövid leírás: A város óvodáiban és iskoláiban (7 feladatellátási hely) az oktatás módszertanának a megújítása.
Projekt összes költsége: 129 517 880 Ft
Elnyert támogatás: 129 517 880 Ft
A Projekt befejezése: 2010. augusztus 31.
- A beruházás tárgya: A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző komplex módszertani és infrastrukturális megújulása
Rövid leírás: A projekt során felújításra került a középiskola mindkét épülete, kialakításra került egy új sportpálya, valamint beszerzésre kerültek az oktatást segítő eszközök.
Projekt összes költsége: 294 369 929 Ft
Elnyert támogatás: 279 651 432 Ft
A Projekt befejezése: 2011. június 30.

- A beruházás tárgya: Bölcsődebővítés és felújítás Balmazújvároson
Rövid leírás: A projekt eredményeképpen 60 m2-rel bővült a település bölcsődéje, amely során kialakításra került egy 10 férőhelyes csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, valamint az épület tetejének teljes felújítása is megtörtént.
Projekt összes költsége: 92 792 924 Ft
Elnyert támogatás: 88 144 609 Ft
A Projekt befejezése: 2010. december

- A beruházás tárgya: Balmazújváros folyékony hulladéklerakójának rekultivációja
Rövid leírás: A projekt keretében Balmazújváros régi szennyvíztelepének a felszámolására került sor.
Projekt összes költsége: 52 518 387 Ft
Elnyert támogatás: 47 266 188 Ft
A Projekt befejezése: 2010. szeptember 7.

- A beruházás tárgya: Közösségi programok megvalósítása
Rövid leírás: A projekt során a kistérség településein a Humán szolgáltató központ közreműködésével prevenciós szabadidős tevékenységek (kézművesség, rajzverseny, családi napok), generációs találkozók kerülnek megrendezésre, valamint az iskolai szünetekben kirándulások és nyári táborok kerülnek megszervezésre a 6-14 éves korosztály számára.
Projekt összes költsége: 20 000 000 Ft
Elnyert támogatás: 18 000 000 Ft
A Projekt befejezése: 2010. augusztus

- A beruházás tárgya: Téli-tavaszi közmunka program
Rövid leírás: A Balmazújvárosi kistérség településein 76 fő közfoglalkoztatott településtisztasági, hó eltakarítási munkákat végzett.
Projekt összes költsége: 50 215 710 Ft
Elnyert támogatás: 47 500 000 Ft
A Projekt befejezése: 2010. június

- A beruházás tárgya: Téli-tavaszi közmunka program kiegészítése
Rövid leírás: A Balmazújvárosi kistérség településein 120 fő közfoglalkoztatott településtisztasági, hó eltakarítási munkákat végzett.
Projekt összes költsége: 51 620 298 Ft
Elnyert támogatás: 49 350 000 Ft
A Projekt befejezése: 2010. június

 

- A beruházás tárgya: Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program 2010/6
Rövid leírás: A program során Hajdú-Bihar megyében, 129 fő munkavállaló közmunkaprogram keretében a vasútvonalak mentén végez bozót, és cserjeirtást, hulladékgyűjtést és kaszálást.
Projekt összes költsége: 102 180 200 Ft
Elnyert támogatás: 93 600 000 Ft
A Projekt befejezése: 2010. október 31.

- A beruházás tárgya: A Balmazújvárosi Kistérség településein élő aktív életkorúak foglalkoztatási esélyeinek javítása
Rövid leírás: A program 72 fő alacsony foglalkoztatási esélyű személy képzését tette lehetővé. 21 fő általános iskolai felzárkóztató képzésben vett részt. Továbbá közel 50 fő aranykalászos gazda képzésben, mezőgazdasági erő- és munkagép vezető képzésben, és vontatóvezető képesítésben szerzett bizonyítványt.
Projekt összes költsége: 58 636 363 Ft
Elnyert támogatás: 58 636 363 Ft
A Projekt befejezése: 2011. március

- A beruházás tárgya: Házi segítségnyújtás fejlesztése Balmazújváros
Rövid leírás: A projekt keretein belül 30 fő ápolási díjban részesülő személy 180 órás segédgondozói képzése valósult meg, akik közül 20 fő 8 hónapon keresztül a házi segítségnyújtás területén került foglalkoztatásra.
Projekt összes költsége: 33 142 126 Ft
Elnyert támogatás: 33 142 126 Ft
A Projekt befejezése: 2011. június 30.

- A beruházás tárgya: A balmazújvárosi Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és a Veres éter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző informatikai fejlesztése
Rövid leírás: A projekt keretein belül interaktív táblák, projektorok, notebookok, és egyéb kiegészítők beszerzése, az eszközök telepítése, valamint a használatukhoz szükséges oktatás megtartása is megvalósult 100%-os intenzitás mellett. A pályázat 2011. júniusában zárult.
Projekt összes költsége: 51 178 400 Ft
Elnyert támogatás: 51 178 400 Ft
A Projekt befejezése: 2011. június 30.

- A beruházás tárgya: Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium informatikai fejlesztése
Rövid leírás: A projekt keretein belül interaktív táblák, projektorok, notebookok, és egyéb kiegészítők beszerzése, az eszközök telepítése, valamint a használatukhoz szükséges oktatás megtartása is megvalósult 100%-os intenzitás mellett.
Projekt összes költsége: 38 232 836 Ft
Elnyert támogatás: 38 232 836 Ft
A Projekt befejezése: 2011. június 30.

- A beruházás tárgya: A Kistérségi Általános Iskola informatikai fejlesztése - Tanulói laptop program
Rövid leírás: A projekt keretein tanulói laptopok, digitális tananyagok kerültek beszerzésre 100%-os intenzitás mellett. A pályázat 2011. júniusában zárult.
Projekt összes költsége: 7 630 000 Ft
Elnyert támogatás: 7 630 000 Ft
A Projekt befejezése: 2011. június 30.

- A beruházás tárgya: 30 fős ifjúsági szálláshely kialakítása
Rövid leírás: A balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2010-ben Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból, a Turisztikai tevékenységek ösztönzésére kiírt pályázatból részesült támogatásban, melynek eredményeképpen egy 30 férőhelyes diákszálló épült meg. A fejlesztés eredményeként 8 szoba 30 ággyal, játszószoba, és közös helyiségek kerültek kialakításra egy ’B’ kategóriájú 4 napraforgós minősítés szálláshelynek megfelelően 347,56 m2 alapterületen. Mindezeken felül megvalósult az udvar tereprendezése és parkolóhelyek kialakítása, valamint eszközbeszerzés is közel 7 millió forint értékben.
Projekt összes költsége: 99 363 979 Ft   
Elnyert támogatás: 44 236 865 Ft
A Projekt befejezése: 2011. június 30.

- A beruházás tárgya: Önkormányzati utak fejlesztése
Rövid leírás: A projekt keretében 7 utca került felújításra, mintegy 6 km hosszan. Ebből 4.6 km felújított és 1.4 km új építésű út. A projekt szolárelemek, padok, kukák beszerzését is tartalmazta.
Projekt összes költsége: 413 743 113 Ft
Elnyert támogatás: 351 681 646 Ft
A Projekt befejezése: 2011. október

- A beruházás tárgya: Balmazújváros Ravatalozójának felújítása és két új játszótér kialakítása
Rövid leírás: A projekt keretében a Kossuth téren és a Veres Péter parkban kialakításra került 2 db az Európai Uniós szabványoknak is megfelelő játszótér, valamint megtörtént a ravatalozó külső és belső felújítása, kiépítésre került egy napkollektoros fűtési rendszer, valamint az épület akadálymentes kialakítása is megtörtént.
Projekt összes költsége: 52 549 925 Ft
Elnyert támogatás: 42 042 115 Ft
A Projekt befejezése: 2011. december

- A beruházás tárgya: A Városi Sportcsarnok felújítása
Rövid leírás: A projekt része a tornaterem padlójának felújítása parkettacserével, a hozzá tartozó öltözőblokkban korszerűsítésre került a fűtési rendszer, az öltöző helyiségekben felújításra kerültek a vizesblokkok, valamint az előtér és a közlekedő helyiségek burkolata, a szertárak és a játékvezetői öltözők is. A projekt eredményeképpen új külső homlokzati hőszigetelést kapott az épület.
Projekt összes költsége: 23 839 284 Ft
Elnyert támogatás: 17 999 000 Ft
A Projekt befejezése: 2011. december

- A beruházás tárgya: Vasút-tisztasági-idegenforgalmi közmunka program 2011/6
Rövid leírás: A program során Hajdú-Bihar megyében, 100 fő munkavállaló közmunkaprogram keretében a vasútvonalak mentén végez bozót, és cserjeirtást, hulladékgyűjtést és kaszálást. A programban a kistérség települései közül Hortobágy és Egyek is részt vett.
Projekt összes költsége: 118 800 000 Ft
Elnyert támogatás: 108 000 000 Ft
A Projekt befejezése: 2011. december 31.

A fentebb felsorolt pályázatok vonatkozásában a település 2 080 397 067,-Ft összegű pályázati támogatást nyert el.

A fentebbieken felül (a teljesség igénye nélkül) az alábbi kisebb beruházási értékű projektek kerültek elnyerésre és megvalósításra további 124 643 444,-Ft támogatási összegből:

- A beruházás tárgya: Illegális hulladéklerakók felszámolása
Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft

- A beruházás tárgya: Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése
Elnyert támogatás: 2 200 000 Ft

- A beruházás tárgya: Tárt kapus létesítmények 1
Elnyert támogatás: 500 000 Ft

- A beruházás tárgya: Tárt kapus létesítmények 2
Elnyert támogatás: 500 000 Ft

- A beruházás tárgya: Tárt kapus létesítmények 3
Elnyert támogatás: 500 000 Ft

- A beruházás tárgya: Településszépítő akciók
Elnyert támogatás: 4 693 828 Ft

- A beruházás tárgya: Testvérvárosi találkozó
Elnyert támogatás: 804 960 Ft

- A beruházás tárgya: Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása
Elnyert támogatás: 7 063 200 Ft

- A beruházás tárgya: Munkaerő-piaci menedzser
Elnyert támogatás: 8 000 000 Ft

- A beruházás tárgya: Sport program
Elnyert támogatás: 1 200 000 Ft

- A beruházás tárgya: Szenior
Elnyert támogatás: 600 000 Ft

- A beruházás tárgya: Tábor
Elnyert támogatás: 900 000 Ft

- A beruházás tárgya: HVI működtetése
Elnyert támogatás: 14 950 000 Ft

- A beruházás tárgya: Szakmai informatikai fejlesztés
Elnyert támogatás: 2 821 600 Ft

- A beruházás tárgya: Teljesítmény motiváció
Elnyert támogatás: 3 650 000 Ft

- A beruházás tárgya: Esélyegyenlőség, integrációs
Elnyert támogatás: 16 175 000 Ft

- A beruházás tárgya: Közösségi ellátás működtetése
Elnyert támogatás: 8 000 000 Ft

- A beruházás tárgya: Létszámcsökkentés
Elnyert támogatás: 6 592 208 Ft

- A beruházás tárgya: Illetményemelés
Elnyert támogatás: 18 224 148 Ft

- A beruházás tárgya: Közkincs kerekasztal
Elnyert támogatás: 6 000 000 Ft

- A beruházás tárgya: Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése
Elnyert támogatás: 9 296 000 Ft

- A beruházás tárgya: Kistérségi közművelődési referens továbbfoglalkoztatása
Elnyert támogatás: 6 000 000 Ft

- A beruházás tárgya: Komplex kistérségi napok
Elnyert támogatás: 972 500 Ft
II. Jelenleg megvalósítás alatt lévő pályázatok
- A beruházás tárgya: A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése
Rövid leírás: A felújított egészségügyi épületben kizárólag szakorvosi rendelők lettek elhelyezve. Az épület infrastruktúrája teljesen megújult, új fűtési rendszer került kialakításra, illetve 6 új szakrendelést (pszichiátria, kardiológia, gasztroenteorológia, bőrgyógyászat, urológia, általános csecsemő és gyermekgyógyászat) vezettek be.
Projekt összes költsége: 586 616 334 Ft
Elnyert támogatás: 539 687 000 Ft
A Projekt várható befejezése: 2012. június 30.

- A beruházás tárgya: Balmazújvárosi kerékpárhálózat fejlesztése, építése
Rövid leírás: A beruházás a 3316 jelű út szelvényezés szerinti bal oldalán illetve a 3321 jelű összekötő út szelvényezés szerinti magánterület mellett valósult meg. Az érintett szakaszokon az útkapcsolatok korszerűsítésre kerültek. A kivitelezés során gyalog- és kerékpárút, illetve kétirányú kerékpárút került kialakításra. 60 db. kerékpártároló is elhelyezésre került az összesen mintegy 3,8 km hosszú szakaszon.
Projekt összes költsége: 233 236 893 Ft
Elnyert támogatás: 221 575 049 Ft
A Projekt várható befejezése: 2012. június 30.

- A beruházás tárgya: Idősek otthonának bővítése
Rövid leírás: Az épület felújítása 2 ütemben történik. A bővítés során 24 fő bentlakását biztosító korszerű lakóegység, megfelelő vizesblokkokkal került kialakításra, továbbá a gondozottak napközbeni tartózkodására és étkeztetésére szolgáló társalgó helyiség.
Projekt összes költsége: 141 572 884 Ft
Elnyert támogatás: 80 800 000 Ft
A Projekt várható befejezése: 2012. június 30.

- A beruházás tárgya: Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése
Rövid leírás: Több, mint 3500 m2 nettó alapterületű fedett termálfürdő épült. A medencetérben 4 medence (élmény, gyógy, gyermek, jacuzzi) van 38 új élményelemmel. Szaunablokk (infra, bio, finn, gőzkabin és tepidárium) helyezkedik el a medencetérhez kapcsolódóan. A gyógyászati részlegben orvosi vizsgálat, elektro-terápia, gyógytornaterem, iszapkezelő, masszázs, tangentor és súlyfürdő kezelés biztosít lehetőségeket a turisták és a gyógyulni vágyók számára.
Projekt összes költsége: 902 940 534 Ft
Elnyert támogatás: 437 799 561 Ft
A Projekt várható befejezése: 2012. június 30.

- A beruházás tárgya: Ifjúsági és közösségi ház létesítése Balmazújvároson
Rövid leírás: A projekt befejezését követően egy többfunkciós látogatóbarát építmény kerül átadásra amelyben kialakításra kerülnek irodák, foglalkoztatók, kávézó, információs iroda, galéria, és rendezvényterem. Kiemelt cél olyan szolgáltatások programok nyújtása amelyek során biztosítani tudjuk a fiatalabb korosztály közösségének erősítését és szabadidejük hasznos eltöltését.
Projekt összes költsége: 132 222 928 Ft
Elnyert támogatás: 97 456 050 Ft
A Projekt várható befejezése: 2012. július 31.

- A beruházás tárgya: A Semsey kastély rekonstrukciója Balmazújváros turisztikai vonzerejének növelése érdekében
Rövid leírás: A projekt során a kastély rekonstrukciója mellett új funkciók is kialakításra kerülnek, mint turinform iroda kiadványraktárral, kiállító terem, iroda, kutatószoba, galéria, képtár, többcélú rendezvényterem és internet kávézó.
Projekt összes költsége: 452 438 850 Ft
Elnyert támogatás: 399 290 377 Ft
A Projekt várható befejezése: 2012. december 31.

- A beruházás tárgya: Belvízelvezetési, Téli, és Bio- és megújuló energifelhasználás közmunka
Rövid leírás: A 3 közmunkaprogramban összesen 242 fő foglalkoztatása válik lehetővé. A közfoglalkoztatottak belvízelvezetési munkálatokat, gallyazást bokorirtást, valamint faapríték előállítást végeznek. A faaprítékkal a polgármesteri hivatal épületében beépített bio kazánt fűtik.
Projekt összes költsége: 172 797 871 Ft
Elnyert támogatás: 172 797 871 Ft
A Projekt várható befejezése: 2012. december 31.

- A beruházás tárgya: Mezőgazdasági közmunkaprogram
Rövid leírás: A projekt során az önkormányzat tulajdonában álló 3 ha nagyságú földterületen 62 fő közfoglalkoztatott konyhakerti növények termesztését végzi. A program részeként, minden személy részt vesz egy „Mezőgazdasági növénytermesztés és tartósítás” elnevezésű képzésen.
Projekt összes költsége: 67 222 915 Ft
Elnyert támogatás: 67 222 915 Ft
A Projekt várható befejezése: 2012. december 31.

- A beruházás tárgya: Belvízelvezetés rekonstrukciója
Rövid leírás: A fejlesztés kiemelt prioritást élvez településünkön   – A mintegy 150 km hosszúságú, a városi úthálózat és lakóutcák általában két oldalán kialakított földmedrű árkok folyamatos karbantartási igénye és a városi főgyűjtők állapota jelentős mértékű beruházással javítható. A fejlesztés egy igen költséges beruházás, elsőként a főgyűjtők kialakítását kell megvalósítani, amely önmagában is nagyon jelentős beruházás. A fejlesztés ROP forrásból valósítható meg. Önkormányzatunk korábban már nyújtott be pályázatokat ezen fejlesztés megvalósítására, de azok sajnos nem részesültek támogatásban.
Projekt összes költsége: 320 842 104 Ft
Elnyert támogatás: 304 799 998 Ft
A Projekt várható befejezése: 2013. április 30.

- A beruházás tárgya: Balmazújváros és Nagyhegyes kerékpárút hálózatának összekapcsolása
Rövid leírás: Balmazújváros Város Önkormányzata és Nagyhegyes Község Önkormányzata konzorciumban valósítja meg közel 500 millió forint támogatásból a két település jelenlegi kerékpárút hálózat összekapcsolását. A tervezett kerékpárút be lesz kapcsolva a balmazújvárosi kerékpárút-hálózatba. Az engedély tervek már elkészültek, a pályázat elkészítése folyamatban van. A fejlesztés ROP forrásból valósítható meg. 
Projekt összes költsége: 459 798 050 Ft (Balmazújváros és Nagyhegyes közösen)
Elnyert támogatás: 413 818 245 Ft (Balmazújvárosra eső rész: 256 006 951 Ft)
A Projekt várható befejezése: 2012. december 31.

- A beruházás tárgya: Balmazújváros, füves pályák létesítése 
Rövid leírás: A projekt során az önkormányzat Böszörményi út 96. szám alatti ingatlanán kialakításra kerül egy 113x72 m-es „Élőfüves nagypálya”, a Sporttér u. 8. szám alatti ingatlanán egy 64x43 m-es „Élőfüves edzőpálya”.
Projekt összes költsége: 89 958 900 Ft
Elnyert támogatás: 62 971 230 Ft
A Projekt várható befejezése: 2012. június 30.

- A beruházás tárgya: Balmazújváros városközpontjának fejlesztése
Elnyert támogatás: 550 360 250 Ft
A Projekt várható befejezése: 2013. 

- A beruházás tárgya: A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az újgenerációs könyvtári szolgáltatások megalapozásához
Megpályázott támogatás: 7 922 450 Ft
A Projekt várható befejezése: 2013.

- A beruházás tárgya: Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson – 2 db Kondipark
Megpályázott támogatás: 13 693 156 Ft

- A beruházás tárgya: Térfigyelő rendszer kiépítése Balmazújvároson
Megpályázott támogatás: 8 924 387 Ft

- A beruházás tárgya: Balmazújváros belterületi utcák építése, felújítása
Megpályázott támogatás: 345 090 920 Ft

- A beruházás tárgya: A BVÖ által fenntartott VPÁMK és ÁMI helyi termékek bemutatása és helyi hagyományokra épülő rendezvény sorozatának megtartása
Megpályázott támogatás: 15 000 000 Ft

- A beruházás tárgya: Kadarcs Napforduló rendezvény megvalósítása
Megpályázott támogatás: 3 000 000 Ft

- A beruházás tárgya: Hagyományőrző tűzoltóverseny és kocsi kiállítás megrendezése Balmazújvároson 
Megpályázott támogatás: 14 999 375 Ft

A 2006 és 2012 közötti időszakban a Balmazújváros fejlődését szolgáló támogatások együttes összege: 4 782 476 283,- Ft
III. Benyújtott, de még elbírálás alatt lévő pályázatok

- A beruházás tárgya: A Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány székhelyéül szolgáló VPÁMK és AMI tető- és pódium terem felújítása
Megpályázott támogatás: 12 778 765 Ft

CIVIL SZERVEZETEK
’48-as Olvasó Népkör

"A Balmazújvárosi Bimbó-közi Óvodáért" Alapítvány
"A Balmazújvárosi Dózsa Óvodáért" Alapítvány
BAKCSÓ (Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület

Balmaz - Art Képzőművészeti Egyesület

Balmazújváros Sport Kft.
Balmazújvárosi Football Club
Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub
Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Ifjúsági Egyesület (BAKI)

Balmazújváros és Környéke Bűnmegelőzéséért Közalapítvány

Balmazújváros Ifjúságáért Egyesület
Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány
Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület
Balmazújvárosi Németfalusiak Egyesülete
Balmazújvárosi Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány
Balmazújvárosi Ping-Pong Klub
Bekton Ifjúsági Fúvószenekar

CÉLBAKISÉR Civil Szövetség
Esélyegyenlőség a gyermeknek a gyermekért (Mesevár)
Fantázia Mazsorett Egyesület
Férfi Kézilabda Klub
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
Hátrányos Helyzetűek Esélyteremtő Egyesülete
Himes Néptáncegyesület

Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

Jövőnkért - a Bánlaki Óvodásokért Alapítvány
Kadarcs Hagyományőrző Gazdakör Egyesület
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület
Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület
Katrinca Néptánccsoport Egyesület
Kyokushin Karate Klub Balmazújvárosi Tagozata
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balmazújvárosi Csoport

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete
Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete
Németfalusi Óvodáért Alapítvány
Női Kézilabda
Balmazújváros Városi Sportegyesület Ökölvívó Szakosztály
Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros

Polgárőrség Balmazújváros
Rákóczi Olvasó Népkör

SELLŐ Horgászegyesület

Szigetkert Óvodáért Alapítvány
Talentum Alapítvány
Tiszántúli Történész Társaság

Túzok Sport Egyesület
Újváros Gyermeksport Közhasznú Egyesület
Városi Diáksport Bizottság
„Veréce” Hagyományőrző Egyesület és Népdalkör

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek