Civil élet Rédén

Anonymous
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Civil szervezetek: - Agóra Vidékfejlesztési alapítvány, - Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület. - Rédéért közalapítvány, - Rédei Önkéntes Tûzoltó Egyesület, - Rédei Községi Sportegyesület Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítványt 2000. október 18-án az Echo Oktatáskutató Mûhely Egyesület hozta létre. A közhasznú alapítvány fõképpen település- és vidékfejlesztés, civil szervezetek fejlesztése, valamint az ország hátrányos helyzetû kistérségeinek, településeinek segítése céljából szervezõdött. Az alapítvány alapszabály szerinti céljai a következõk: • elõsegíteni, hogy az ország hátrányos helyzetû kistérségei, települései fejlõdjenek, • elõsegíteni, hogy a civil szervezetek fejlettségi szintje növekedjen, mûködési feltételei javuljanak, • terület- és vidékfejlesztési programok kidolgozása, a kidolgozás támogatása, • elõsegíteni, hogy a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok és a civil szféra problémái a lehetõ legnagyobb nyilvánosságot kapják, • minden olyan tevékenység támogatása, mely közvetve vagy közvetlenül hozzájárul az ország vidéki térségeinek fejlõdéséhez. A célok megvalósítása érdekében szervezetük 2002-ben információs és képzési, közösségi funkciókat ellátó irodát hozott létre a Kisbéri kistérségben (Komárom-Esztergom megye), Ácsteszér községben, valamint további központ kiépítését tervezi a Belsõ-Cserháton, a Balassagyarmati kistérségben (Nógrád megye), Herencsény községben a meglévõ ingatlan felújításával, átalakításával. Az alapítvány folyamatosan bõvülõ feladatainak ellátására 2 fõállású projektmenedzsert alkal-maz 2003. januárjától. Emellett a kuratórium tagjai, önkéntesek, valamint szerzõdéses jogvi-szonyban álló szervezetek, megbízott személyek segítik a feladatok ellátását. Szervezetük megalakulása óta alapvetõen az alapító okiratban megjelölt tevékenységeket végzi. A kistérségi és régiós jelenlét, munka mellett fontos feladatuknak érzik, hogy a nemzetközi kapcsolatok kiaknázásával a környezõ országok elmaradott térségeiben is kiszélesítsék vidékfejlesztési tevékenységüket. Elérhetõségeik: Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. Tel: 34/598-004 Fax: 34/598-005 E-mail: agora@alapitvanyagora.t-online.hu Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület Az egyesület 1992-ben alakult, 18 felnõtt taggal és 30 fõs gyerek csoporttal. Ma 50 felnõtt tagja van és mûködési területük öt településre terjed ki. Az egyesület azért alakult, hogy megpróbálja felhívni az itt lakók figyelmét a táj értékeire. Meggyõzõdésük, hogy szép és természeti értékekben gazdag vidék a Bakonyalja. Eltökélt szán-dékuk, hogy minél több embert vonjanak be szervezetük környezetvédõ tevékenységébe. Tevékenységi köre: • Tudatformálás: A környék természetvédelmi és környezetvédelmi problémáit filmre veszik és megszer-kesztve és kommentálva a települések kábeltelevízióiban sugározzák. Négy település tanulóifjúságának környezetvédelmi foglalkozásokat tartanak és a legaktívabb tanulók egy környezetvédelmi tanulmányúton vehetnek részt. Egy Ökopark létrehozásán fáradoznak, melynek segítségével szeretnének rávilágítani a megújuló energiákban és az organikus gazdálkodásban rejlõ lehetõségekre. • Hulladékgyûjtési akciók Ezen akciók során egyrészt a közterületeken eldobált hulladékot gyûjtik össze évente egyszer, valamint az újrahasznosítható hulladékokat (fém, papír) juttatják vissza a körforgásba. Az utóbbi tevékenységgel az egyesület némi bevételre is szert tesz. • Az arra érdemes területek védetté nyilvánításának elõsegítése és szorgalmazása • Tanulmányi kirándulások szervezése, olyan egyesületekhez és tájvédelmi környezetekbe, melyek számukra példaértékûek lehetnek. Székhelye: 2888 Csatka, szabadság u. 86. „Rédéért Közalapítvány” A „Rédéért alapítványt” 1995. november 8-án, Réde Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozta létre. Az alapítvány vagyonát Réde Község Polgármesteri Hivatala kezeli. Az alapítvány céljai, tevékenységei: • Az alapítvány elsõdleges céljának tekinti az emberbaráti segítséget, támogatást, az olyan személyek vagy családok anyagi és természetbeni megsegítését, akik önhibájukon kívül a legalapvetõbb emberi létfeltételekhez sem juthatnak (élelmiszer, ruházat, tüzelõ, gyógyszer) szükségleteinek megfelelõ mértékben. • Az alapítvány figyelemmel kíséri és támogatja – lehetõségei szerint – azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetûek: idõskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvednek, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, természeti csapás által sújtottak, rendkívüli események miatt nehéz helyzetbe kerülõk, nagycsaládosok, egyedülállók, gyermeküket egyedül nevelõk. • Az alapítvány segítséget kíván nyújtani azoknak a tehetséges, kimagasló teljesítményt nyújtó diákoknak, akiknél tehetségük kibontakoztatását családjuk nehéz anyagi helyzete gátolja. • Környezetvédelmi feladatokat lát el (pl. szemétszedés, település területének rendben tartása, tisztán tartása). Az alapítvány nyitott, így valamennyi hazai és külföldi állampolgár, jogi személy vagy közösség támogathatja pénzbefizetéssel, természetbeni szolgáltatással, vagyoni értékû joggal, személyes közremûködéssel. Az Alapítvány együttmûködik az Önkormányzati szervekkel, az egyházakkal, a Máltai Szeretetszolgálattal, a Vöröskereszttel és egyéb intézményekkel. Az alapítványdöntést hozó szerve a Kuratórium, mely egyben az alapítvány képviselõje. A Kuratórium tagjai: - 1 fõ elnök - 1 fõ titkár - 1 fõ gazdasági vezetõ - további 7 fõ kuratóriumi tag Az Alapítvány 1997. novemberében nevet változtatott: „Rédéért Közalapítvány” –elnevezésre. A névváltozás 1998. február 04-én jogerõre emelkedett. Az Alapítvány tevékenységi körei, céljai és a kuratórium tagjai nem változtak. A projekt területén önszervezõdésként létrejött idõsek klubja mûködik. A klub tagjainak több mint 80% nõ. Mivel jelentõs az idõskorúak száma, ezért a klub képviselõinek folyamatosan biztosítjuk az elõkészítés és megvalósulás során a megbeszéléseken történõ jelenlétet és vélemény nyilvánítást. Önkéntes Tûzoltó Egyesület Réde A községben mûködõ tûzoltóságról 1930-bol vannak írásos feljegyzéseink. Jelenlegi egyesületünk 1989. április 10-én alakult. Az akkori létszáma 18 fõ volt, 2006. évben 22 fõ, 2007. évben 24 fõ, 2008. évben 26 fõ, 2009. évben 27 fõ. Az alaptevékenységünk a tûzoltás és mûszaki mentés. A szertár 2003. évben lett részlegesen felújítva (belsõ alzatbetonozás, pucolás, vizesblokk részleges kialakítása) sok munkát társadalmi munkával oldottunk meg. A tagok között több szakmunkás van és mindenki a szakmunkájával segítette az egyesületet. Az épületbe 2005. évbe kialakításra került a vezetékes ivóvíz, gázhálózat kialakítása, valamint a zártrendszerû szennyvíztároló építése. 2006-ban a hátsóudvar takarítása megtörtént, kb 300 m3 építési törmeléket távolítottunk el. Fõ feladatai: A tûzoltóság fõ feladata régen - annak szervezetszerû létrehozása elõtt - a mai szemmel tradicionálisnak tekinthetõ tûzoltás volt. Mára egy hármas tagozódás figyelhetõ meg az önkormányzati hivatásos tûzoltóságok feladatrendszerében. Az elsõ a tûzmegelõzés, második a tûzoltás-mûszakimentés, végül a harmadik a tûzvizsgálat.

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek