"...együttműködve kellene lépniük..."

Vfp_Admin
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

"A Virtuális Falu Programba való bekapcsolódás számomra olyan kapukat nyitott meg, amely által kapcsolati hálóm bővült. Számos olyan információval, tudással és tapasztalattal lettem gazdagabb a képzéseken való részvétel során, amelyet a munkám során kamatoztatni tudok. Minden egyes alkalommal izgatottan vártam az újabb képzés időpontját, hogy a programban résztvevő társaimmal ismét találkozzak, és együtt töltsünk egy szakmailag tartalmas hétvégét. A képzés végén feladatul kaptuk egy kutatás lefolytatását saját környezetünkben, amelynek fő kérdése a fiatalkori munkanélküliség. A kutatás témája és aktualitása megkérdőjelezhetetlen napjainkban. A kutatás során arra voltam legfőbbképp kíváncsi, hogy hogyan fogják kezelni ezt a kérdéskört az általam megkeresett interjúalanyok, mennyire lesznek eltérőek a válaszok egy-egy kérdésre, hogyan vélekednek a fiatalok helyzetéről. Érdekes volt számomra, hogy a megkérdezetteknek egyazon véleményen voltak: a fiataloknak kevés lehetőségük van falun munkát vállalni és letelepedni. Mind a fiataloknak és a különböző szektoroknak együttműködve kellene lépniük eme égető probléma megoldása érdekében."

Petrovszki Netti

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek