Fiatalok a falumban

Torma Tibor
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Fiatalok a falumban
Algyő nagyközség életében fontos szerepet kapnak a fiatal generáció képviselői. Ez egy szoros kapcsolatot jelent a fiatalok és a közösség között. Két oldalról közelíthetjük meg a település ifjúságát: egyrészt, hogy mi az, amit kapnak a saját lakóhelyükön, másrészt pedig, hogy Ők mit nyújtanak a közösségnek.
A jelenleg 196 gyereket befogadó, 8 teremmel rendelkező 85 éves Szivárvány óvoda mellé 7 évvel ezelőtt felépítették a Bóbita bölcsödét is, ezzel megteremtették a lehetőséget arra, hogy már a legkisebb kortól kezdve végezhessék helyileg a gyermekek nevelését. 2011 őszétől pedig egy modern, 16 termes, tornacsarnokkal kibővített iskolát adtak át, ezzel egységesítették az általános iskolai képzést a településen. Az órai keretek mellett számos foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek. A kötelező oktatás mellett a településen számtalan szabadidős, sport, alkotó, művészeti csoportba csatlakozhatnak be. A sportegyesület révén a következő ágazatok alakultak ki, ahol több korcsoportot is indítanak évről évre: kajak, kenu, labdarúgás, kézilabda, boksz, lövészet, lovaglás, stb., a versenyeken kiemelkedő helyezéseket érnek el a sportolók. A nyári szünet alatt rendszeresek a sporttáborok, legtöbb esetben ingyenesen, vagy minimális költség mellett elérhetőek. A 14 év feletti generáció iskolai tanulmányait (középiskola, felsőoktatás) a környező nagyvárosokban végzik, ám ettől függetlenül aktív részesei az algyői életnek. A település programjaiban is észrevehetjük ezt, mivel a fiatalok igényeit kielégítő események is nagy számban kerülnek megrendezésre (koncertek, ifjúsági estek, sportversenyek, bemutatók). Az algyői polgármester és a képviselő testület ehhez nagymértékű támogatást nyújt, céljuk, hogy minél több fiatalt aktivizáljanak, és az általuk kitalált ötleteket megvalósításra kerüljenek. Két, kifejezetten ifjúsággal foglalkozó civil szervezet mellett lehetőségük nyílik csatlakozni a többi civil szervezethez is. Mint már említettem, nagy számban vannak jelen a fiatalok a sportegyesületben és a kulturális egyesületekben. A helyi ifjúsági civil szervezetek a hivatalos szervek, önkormányzat és a fiatalok között képeznek kapcsot, amellyel megkönnyítik mind a kommunikációt, mind a közös munkát. Továbbá pályázatokkal, saját programjaikkal is erősítik a település ifjúsági életét. Példának okáért, 2013. május elején kezdeményezték egy helyi zenekari próbaterem létrehozását, amelynek az ügye már az Önkormányzathoz került, és megtették az első lépéseket a megvalósítás felé.
A támogatást, lehetőségeket munkájukkal, részvételükkel viszonozzák a fiatalok. A helyi rendezvényeken fellépéseket vállalnak, kiállításokat hoznak létre, nagy számban vesznek részt a szemétszedéseken, faültetésen, település fejlesztő eseményeken. Támogatják, segítik az idősebb generációkat önkéntes munkájukkal. Sokan Algyőn nőnek fel, és itt is alapítanak családot a későbbiekben.
Természetesen negatív dolgok is felsorolhatóak, ám ezek csak kis mértékben jelennek meg. Nem minden esetben találják meg a fiatalok a közös hangot az idősebb generációkkal. Akik nem találnak maguknak elfoglaltságot, nem találnak célt az életükben, megesik, hogy rossz útra terelődik az életük. Ilyenkor a közösség segítsége és ereje szükséges ahhoz, hogy visszatérjenek a közösségi élet színtereire ezek a fiatalok. Erre egy testvérpár példáját hoznám fel zárásként. Rossz családi körülmények között éltek, a szülők nem foglalkoztak Velük. A fiúk az alkoholizmus, és a bűnözés (lopás, garázdaság) útjára léptek, majd börtönbe kerültek. Szabadulásuk után a helyi közösség elítélte Őket cselekedeteikért. Időközben felnőttek, tanultak, munkát kerestek, és különböző módon próbáltak beilleszkedni, ami sikerült is nekik. Ma az idősebb testvér munkája mellett zenével foglalkozik, a helyi programokon rendszeresen fellép, továbbá családot alapított. A fiatalabb fiú a zenélés mellett a boksz elhivatottja lett, országos versenyeken indul, és ér el sikereket. Mindehhez kellett az egyes csoportok elfogadó képessége, és segítsége is, amellett, hogy számukra is világossá vált, hogy egy közösség tagjaként van előrelépési lehetőségük fiatalként is.
Összességében Algyőn a kedvező körülmények biztosítottak az ifjúsági élet kibontakozására, amelyet munkájukkal, segítőkészségükkel viszonoznak a település fiataljai.

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek