'Fiatalok a falumban' Ligeten

Szűcs Balázs
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Lakosságszám: 439 fő ebből a 0-17 éves korúak száma: 68 (15,48%)
                                                 18-25 éves korúak száma: 32 (7,28%)

 

  Igazán nehéz helyzetben vannak az itt élő fiatalok. Ennek okai között olyan akár országosan is jellemző tényezők állnak, mint a munkalehetőségek hiánya, az aluliskolázottság illetve a nem piacképes végzettség, szociokulturális, szocializációs  hátrányok.

  Településünk infrastrukturális  adottságai megfelelőnek mondhatók, hiszen teljes a közműhálózat, biztosított az internet, a közlekedés is jónak mondható. A településen nincs nagyobb vállalkozó, a legnagyobb foglalkoztató az elmúlt években az önkormányzat. A környező községekben is hasonló a helyzet, és sajnos a térségre is a munkahelyek hiánya jellemző. Az elmúlt időszakban több fiatal külföldön vállalt munkát és sajnos a most középiskolában tanulók többsége is ilyen irányba motivált. Helyi szinten próbálnak lehetőségeket keresni a foglalkoztatásra, de igen korlátozott keretek között mozoghatnak. Ennek oka az önkormányzat nehéz anyagi helyzete. Ha tudunk is előre lépni, ezek a lépések igen aprók és körülményesek, tekintve a hatalmas jogszabályi korlátokat és bürokratikus rendszert, mely folyamatosan terhel bennünket. Már megfogalmazódott az irány, hiszen a település adottságait tekintve a mezőgazdasági termelés lehet kiút és nyújthat lehetőséget az itt élők számára. Igazán friss gondolat egy helyben működő gyümölcs- és zöldségfeldolgozó manufaktúra kialakítása. Jelenleg folyik az ezzel kapcsolatos pályázat előkészítése. Amennyiben a helyieket és a környező településeken élőket sikerül meggyőznünk ennek a tervnek a megalapozottságáról akkor igazán sikeres projekt indulhat el. Elsődlegesen a hagyományos gyümölcsfélék feldolgozása lenne a cél. Természetesen az itt élők bevonásával. És ez adhatna munkát az itt élő fiatalok jórészének is, mivel többségük sajnos aluliskolázott.

 

  A fiatalok véleményem szerint többségében itt maradnak a településen, elsősorban a szülőkkel közös háztartásban élnek. Mindezek miatt is fontos, hogy megtalálják a falu első emberei azt, ami még inkább ide kötheti őket. Kulturális vonalon igen színes a közösségi élet, melyben a fiatalok is szívesen részt vesznek, de tudják, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy helyben maradjanak.


  A vezetők igyekeznek figyelemmel kísérni a fiatalok mindennapjait. Többen közülük aktív részesei vagyunk a falu életének és szívesen veszik a véleményünket, javaslatainkat. Helyben óvoda működik, mely a fiatal szülők számára igen megnyugtató, hiszen nem kell apró gyermeküket utaztatni. Az általános és középiskolás korú gyermekek számára a beiskoláztatáshoz anyagi segítséget nyújtunk. Az általános iskolások utaztatását a szomszéd település iskolájába finanszírozzuk. Támogatják a fiatalok kezdeményezéseit, hagyományait, melyek színesítik a falu életét. Könyvtár és teleház működik, mely lehetőséget nyújt azok számára akiknek otthonában nincs internet hozzáférés. A főiskolások számára lehetőséget biztosítanak a Bursa ösztöndíjpályázatok benyújtására és támogatják is a pályázókat. (Valójában kevesen vannak, akik eljutnak a felsőoktatásba.)

 

  Ösztönözni nem szükséges a fiatalokat, hiszen szívesen vesznek részt a programokban. A falunapon jellemzően önálló csapattal indulnak. A nyári időszakban kinyitják számukra az ifjúsági klubot, bár ezzel kapcsolatban volt rossz tapasztalat is.
  Értékelik kezdeményezéseinket és támogatják az olyan rendezvényeket, amelyek a település egésze számára nyújtanak értékeket. Ilyen kezdeményezés és évről-évre megrendezés kerülő programok (Szüreti Bál, Majális, Búcsú bál, Akadály verseny)

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek