Helyzetjelentés Fajszról

Kocsis Zoltán
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Fajszot nagyban érintik a 2013-as önkormányzati átszerveződések, hiszen az 1800 lakossal nem érjük el az „önállósági limiteket”. Mivel ki kell térnem a változások kapcsán a költségvetésre is, fontosnak tartom megjegyezni, hogy a községnek évek óta nincs tartozása, hitele. A vezetőség azt tartja szem előtt, hogy ne legyen költségvetési hiány, így kevesebbet szán pl. a falunap megszervezésére. 2013-ig normatív finanszírozásban volt a település, tehát a létszám alapján jutott pénzügyi forrásokhoz, amelyeket bármire felhasználhatott, természetesen olyan dolgokra, amik a község javára válnak. Az átszerveződéseknek köszönhetően ez évtől feladat alapú finanszírozás van, ami azt jelenti, hogy a község irányítottan kapja a pénzt, pl. az óvoda működéséhez vagy az úthálózat karbantartására, stb. Ennek eredménye az is, hogy nem jut pénz pl. a sportra, mert a falu sportegyesületét nem az önkormányzat működteti (a normatív finanszírozás idején némi támogatást adott az önkormányzat a sportegyesületnek). A járási hivatalok megszervezésével a fajszi hivatalnak egy irodai embert adnia kellett a járásnak, így egy gazdasági munkatárssal kevesebb dolgozik a polgármesteri hivatalban, a munkája viszont itt maradt, és ezt a többi dolgozó között fel kell osztani. Azzal, hogy az iskola fenntartását átvette az állam, az önkormányzat nem kap iskolaüzemeltetési támogatást, viszont nem kell az tanintézményre költenie sem (kivéve amennyit segít a vezetőség az iskolának). Az önkormányzatot érintő változások következményeinek tudatában a polgármester a következőképp látja az előttünk álló évet anyagi szempontból: szűk költségvetéssel, de hiány nélkül hozható lesz. A pénzforrások mind a működésre fordulnak majd. Tartalékot tervezni kell, legfeljebb ennek egy részével lehet fejlesztésben gondolkodni. Hitelt maximum ez évben lejárót szabad felvenni, egy esetleges fejlesztési támogatás önrészéhez.
Az elmúlt években több önkormányzati beruházás valósult meg EU támogatással, és nem egy projekt van most is folyamatban. A község legnagyobb beruházása az elmúlt években a piactér megépítése volt. A vezetőség szerint ez egy hiánypótló projekt volt, melynek köszönhetően az árusok kulturált a mai kornak megfelelő körülmények között, tágas, fedett helyen árusíthatnak. A piactér járművekkel jól megközelíthető, a tér és teljes környéke térköves burkolatot kapott, így rossz időben sem kell sárba, vízbe menni. A fajszi termelők díjmentesen árulhatják termékeiket, az önkormányzat így próbálja támogatni a helyi gazdaságot. A piacon vizesblokk is található. Ez a beruházás munkahelyet is teremtett: egy fő napi négy órában látja el a piactérrel kapcsolatos feladatokat (nyitás-zárás, takarítás). A piactér felépítéséhez közel 18 millió forint támogatást nyert a falu.
Másik nagy EU-s pályázattal megvalósuló projekt a focipályán található sportöltöző felújítása volt. Az épület beázott, a nyílászárók és vizesblokkok állapota is kritikán aluli volt, hiszen a ’90-es évek eleje óta semmilyen fejlesztés, javítás nem történt az épületen. A pályázatot az önkormányzat kezdeményezésére a Fajsz Sportegyesület civil szervezet adta be, energetikai és higiéniai fejlesztésre. Ennek eredményeként a nyílászárók lecserélésre kerültek, a lapostető szigetelést kapott, és azóta korszerű mosdóval, fürdővel felszerelt, fűthető öltöző fogadja a hazai- és vendég csapatot, valamint a játékvezetőket is. A projekt 3,5 millió forint volt, ebből 2,5 millió forint volt a támogatás.
A falu határában lévő hulladéklerakó megszüntetését EU szabályok írták elő, ehhez pedig támogatást is nyújtottak. A pályázatot 82 településből álló konzorcium nyújtotta be, így községünkben is megtörtént a szeméttároló hely rekultivációja.
Kalocsa kistérséghez tartozó településekből létrejött konzorcium pályázott a belvízelvezetés megoldásához szükséges forrásra. Ez egy folyamatban lévő pályázat, amely még a közbeszerzés előkészítésénél tart.
Fajsz az egyik szálláshellyel is rendelkező állomása a Magyar Zarándokútnak, amely Esztergomból indul, és Máriagyűd a végállomás. Jelenleg folyamatban van egy pályázat, melynek segítségével megnövekedne a pihenőhelyek száma, létesülne egy zarándok- és kulturális központ, valamint megszépülne a templom és környéke. A beruházásra teljes a támogatás, értéke kb. 25 millió forint.
A polgármester véleménye szerint ezeknél a beruházásoknál lassú volt a finanszírozás, sokszor többe került a projekt, mire befejeződött, mint amire az elején számítani lehetett, így kis kiszámíthatatlanság jellemzi a beruházásokat. A néhány kellemetlenség mellett annál nagyobb a vezetőség öröme, amikor egy támogatást sikerül elnyerni, majd a projekt is elkészül. Jó érzés, büszkeség tölti el az elöljárókat akkor is, amikor a lakosok hangot adnak elégedettségüknek a fejlesztések kapcsán.
Fajszon a három legnagyobb helyi adófizető: egy gépipari kft, a rendszerváltás óta is megmaradt termelőszövetkezet, valamint egy bio növény- és zöldségtermesztéssel valamint feldolgozással foglalkozó cég. A gépipari kft-nél kb. 70-75 foglalkoztatott autóalkatrészeket készít autógyárak számára. Az egyik hazai autógyár „Legjobb idei beszállítója” címet is ez a fajszi cég nyerte el az elmúlt néhány évben. Falunkban a régi termelőszövetkezetből nem alakult közhasznú vagy betéti társaság, megmaradt régi formájában. Körülbelül 50 dolgozó végzi a munkát, amely a szarvasmarhatelepen, a szántóföldi zöldség- és növénytermesztésben, a műhelyekben, valamint az irodában jelentkezik. A bio termeléssel foglalkozó családi vállalkozás körülbelül 20-25 főt foglalkoztat, bár ez idénymunkák idején növekedhet. Több mint száz féle bioterméküket nem csak az egész országban, hanem határainkon túlról is keresik. A cégeken kívül az önkormányzat is jó foglalkoztatónak számít, hiszen 30 embernek ad munkát. A helyi kisebb családi gazdaságok még foglalkoztatnak néhány embert (gazdaságonként 2-10 alkalmazott), a zöldségtermesztéssel foglalkozó vállalkozások szezonális munkák során akár 30-40 „napszámossal” is dolgoztatnak.
Fajszon a következő civil szervezetek működnek:
DUNAGYÖNYGYE KISHALÁSZ EGYESÜLET – hagyományos, kézzel készített eszközökkel halásznak a mai napig, eszközeikből egy állandó kiállítás is megtekinthető.
DUNA SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET – horgászok klubja, tagjai horgászhatnak a faluban található tavakban, valamint a Dunában
FAJSZIAK FAJSZÉRT CIVIL EGYESÜLET – körülbelül 8 éve létező szervezet, tagjaik közül többen is a község önkormányzati testületének tagjai. Év elején hagyományosan megszervezik évnyitó báljukat.
FAJSZ-MISKE EGYESÜLT VADÁSZTÁRSASÁG
FAJSZ SPORTEGYESÜLET
KEREKTÁNC HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
ORSZÁGOS KISHALÁSZ ÉRDEKSZÖVETSÉG (OKÉ) – a szövetségnek Fajszon van a központja/székhelye, így az éves gyűléseket, tanácskozásokat is itt tartják.
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET – sok fiatalt tömörítő egyesület, bemutatókat, versenyeket is szoktak rendezni, ezen kívül önzetlenül segítenek, ahol tudnak (más településeken is!)
ÖSSZETARTÁS BŰNMEGELŐZÉSI EGYESÜLET – a helyi polgárőrség
A polgármester szerint a falu legnagyobb erőforrása a mezőgazdaság. A faluhoz tartozó 3000 ha termőföld 95%-a öntözhető, ez nagy kincsnek számít. A község a vízen és szárazföldön érkezőknek is nyugodt pihenőhelyet nyújt, a lakosok nagyon vendégszeretőek az idelátogatókkal. A faluközösség változó, sajnos a legtöbbször nincs egyetértés az emberek között, de valamilyen baj (pl. árvíz) esetén a lakosság összefog, és egy emberként cselekszik a falu érdekében.

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek