Kiskunhalas

Járvás Mónika
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Bács-Kiskun megyében jelenleg 11 járási székhely van, Kiskunhalas ezek egyike. A Kiskunhalasi járás először az 1950-es járásrendezés során jött létre 1950. június 1-jén. Jelenleg a kiskunhalasi járás illetékességi területe: Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana. A járások újboni kialakítása természetesen valamelyest megbolygatta közigazgatási szinten az önkormányzat munkáját, de funkcionálisan komoly változást nem idézett elő. 


2007 óta számos Uniós fejlesztés valósult meg, ezért inkább a jelentősebb aktuális támogatásokat sorolnám fel, ezek közül is a két legnagyobb volumenűt részletezem.
1, Kiskunhalas Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A meglévő szennyvíztisztító telep technológiája és létesítményei nem alkalmasak az üzemeltetési engedélyében előírt tisztított szennyvíz paraméterek biztosítására. Tekintettel a telep korára, állapotára, a technológiai műtárgyak használhatatlan voltára, a meglévő építmények és állóeszközök alacsony értékére, a telep jelenlegi létesítményeinek felhagyása és a csatornahálózat bővítésével összhangban megnövekvő szennyvízterhelésre a meglévő szennyvíztelep területén belül új tisztítótelep kialakítása a műszaki és gazdasági szempontból megfelelő megoldás.
Kivitelezés kezdete:     2011. július 1.    Kivitelezés befejezése: 2013. június 30.

Támogatás összege:      3.413.494.471 Ft
Támogatás intenzitása:  81,579229 %
A beruházás összeges:   4.184.269.100 Ft

2, Kiskunhalas, Jókai utcai települési szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése
Ez a projekt is az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiskunhalas város határában a volt szovjet laktanya melletti, mezőgazdasági művelésre kevéssé alkalmas vizenyős, mocsaras területet (kisebb részben rét, legelő) 1966-tól használták hulladéklerakónak. A mai lerakó terület egy része korábban tőzegbányaként funkcionált. A lerakó gödörfeltöltéses, majd a terjeszkedés eredményeként ráhordásos kialakítású. A hulladéklerakás 1993-ban került felhagyásra. A hulladéklerakóban döntően települési szilárd hulladék került elhelyezésre, ugyanakkor a hulladék lerakása nem ellenőrzött módon történt a műszaki védelemmel nem rendelkező felületen. Ebből következően a lerakóban, kisebb mértékben olyan hulladékok is elhelyezésre kerülhettek, amelyekből a csapadékvíz vagy a felszín alatti víz szennyező anyagokat oldhat ki.    Kivitelezés kezdete: 2012. november 26. Kivitelezés befejezése: 2015. május 26.
Beruházás összege: 1.550.803.226 Ft    Támogatás intenzitása: 100%

További EU-s projektek:
3, Mártírok útja-Tinódi út között szakaszának megépítése

4, DAOP EU-szintű nevelési infrastruktúra a jövő nemzedékéért

5, Közösségi tér és információs pont infrastrukturális fejlesztése a Kiskunhalasi Közösségek Házában

6, ÁROP Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése

7, DAOP Kiskunhalas, Tó és Átlós utca felújítása burkolat-megerősítéssel

8, DAOP Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola akadálymentesítése

9, KEOP  Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése

10, TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben

11, TIOP A kiskunhalasi és a kiskunmajsai kistérség könyvtárainak összefogása a XXI. századi tudásért


    Kiskunhalason közel 1000 cég és vállalkozás található, ami nem meglepő, mivel az orvosoktól a portásokig szinte mindenki egyéni vállalkozóként dolgozik.  A két legtöbb embert foglalkoztató vállalkozás a Baromfifeldolgozó Rt, illetve a HospInvest Zrt. által működtetett Semmelweis Kórház. Továbbá fontos még megemlíteni a Halasi Csirke Kft. és a HALMA Malomipari Rt-t. A KISKUN Gt. nemzetközi hírű növénynemesítő központja képviseli az innovációt városunkban. Az építő iparban a Merkbau Kft., a Modinvest Kft. és a Dinamika Kft., az elektronikai-ipari berendezések gyártása terén a Ganzair Rt. és a Ganz Set Rt., a nyomdaipar és irodaszergyártás területén a Halaspack Kft. emelhető ki.

   Városunkat nagy múltú, aktív közösségi- és civil élet jellemzi. A településen számos egyesület, érdekképviseleti szervezet, alapítvány tevékenykedik, melyek egy része helyi, illetve regionális hatáskörű, ám szép számban működnek a városban országos jelentőségű szervezetek helyi fiókszervezetei is. Számszerűsítve 43 alapítvány 64 egyesület és 38 egyéb közösség található Halason.  Ezen szervezetek közül az alábbiak a legmeghatározóbbak a település életében:

- BORÓKA Civil és Ifjúsági Ház: kapcsolatot tartanak a helyi és kistérségi civil szervezetekkel, szerintem ők a legkompetensebbek azon a téren, hogy melyik egyesületek és civil szervezetek a legaktívabbak.
- A Nagycsaládosok Kiskunhalasi Egyesületének célja a nagycsaládok összefogása és segítése, az értékek felmutatása.
- Az Albert Schweitzer Segítő Szolgálat Alapítvány fő tevékenysége a szociális
és mentális tanácsadás, válságkezelés házassági konfliktusok esetén, szociális felmérések és kutatások végzése, adatgyűjtések szociális területen, szociális lakásépítés szervezése, tervezése.
- Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület
- Fészekrakó halasi Nagycsaládos Egyesület
- Szélkiáltó Természet- Védő Egyesület
- Kiskunhalasi Városi Szilaj Citerazenekar Zenei Közhasznú Egyesület
- Halasi Nemes Tanács
- Fészekrakó Egyesület
- Szivárvány Bábszínház Alapítvány
- Önkéntes Pont Kiskunhalas
- A Kertváros Jövőjéért Alapítvány
- Kiskunhalasi Városi Vegyeskar Zenei Közhasznú Egyesület
- Albert Schweitzer Segitőszolgálat Alapítvány
- Életünk A Gyermekünk Alapítvány
- Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány
- Halasi Múzeum Alapítvány
- Kiskunhalasi Drogmentes Ifjúságért Egyesület
- Halasi Csipke Közalapítvány
- Halasi Cserkész Alapítvány
- Studió 2000 Kiskunhalas Táncsport Egyesület
- Kiskunhalasi Úszó És Gyógyúszó Egyesület
- Kiskunhalasi Polgárőrség

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek