Liget közös együttműködésben több településsel! "Egységben az erő"!

Szűcs Balázs
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

     Községünk lakosságszáma 430 fő. A lélekszám évről-évre csökken. A lakosság összetételét tekintve közel egyharmada roma származású. Köztük igen magas az iskolázatlan, tartós munkanélküli. Számukra az egyetlen munkalehetőség a helyi közfoglalkoztatás. Az elsődleges munkaerőpiac által elérhető álláshelyek hiánya a községben és a környező településeken is igen kevés. A helyben működő vállalkozások sem nyújtanak lehetőséget foglalkoztatásra, Ezek elsődlegesen családi vállalkozások, melyek szinte folyamatos nehézségekkel küszködnek. Profitorientáltak ugyan, de igen minimális nyereséggel dolgoznak. Érezhető még mindig a fekete munka jelenléte is.

 

Helyben működő vállalkozások:

 

-mezőgazdasági vállalkozás 2 (kevés alkalmazott, inkább alkalmi munkavégzéssel való foglalkoztatás a jellemző)
 

-kereskedelmi vállalkozás 2 (helyi bolt, italbolt és egy mozgóbolt szinte csak családtagokat foglalkoztatnak)
 

-kettő gépjárműjavító műhely (itt nincs alkalmazott)

 

-egy építőipari vállalkozás  (3 alkalmazott általában, idényszerűen)

 

-fakitermeléssel foglalkozó vállalkozás (2-3 alkalmazott)

 

-egy fuvarozással foglalkozó vállalkozás  (családtagokat alkalmaznak elsődlegesen)

 

Civil szervezetek:

 

Ligetért Egyesület 2006 óta működő szervezet, mely elsődleges célja a helyi kultúra, a hagyományok ápolás. Az eltelt idő bizonyítja, hogy munkájuk igen fontos és  sok rendezvény az önkéntes munkájuknak köszönhetően lett sikeres. Az egyesület nevéhez köthető a Ligeti „Tök Jó Nap”, mely mára már a környékbeli településekről is idevonzza az érdeklődőket. (Tökfaragás, töklámpások készítése, tökös ételek készítése, lámpás felvonulás, ezek a rendezvény főbb vonalai.) Az Egyesület más településeken is képviseli községünket, ahonnan szép elismerésekkel térnek haza évről-évre. Részt vesznek a község szépítésében, a virágosításban. Nevükhöz köthető a falu elején található szalmabálák alkalomhoz, ünnephez illő öltöztetése. Az 
elmúlt karácsonyt szebbé tett az általuk készített ember nagyságú Betlehem, melyet más településen élők is megcsodáltak.
 

Ligeti Polgárőr Egyesület, mely három éve működik a faluban. Feladatuk elsősorban a helyi közbiztonság elősegítése. Részt vesznek az Önkormányzati rendezvények biztosításában, ha szükséges segítséget nyújtanak természeti károk által okozott károk elhárításában. Közreműködésükkel négy időskorú személyhez került ki segélyhívó készülék. Igen jó az együttműködésük a Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségével és a Komlói Rendőrkapitánysággal.
 

Ligeti Vöröskereszt helyi alapszervezete. Évente négy alkalommal szerveznek  falu valamennyi lakója számára rendeznek ingyenes turkálót a környező településeken működő segélyszervezetekkel jó kapcsolatban vannak.

 

   Településünk életét, önkormányzatunk működését a járási rendszer kialakításával kapcsolatos törvényi változások nem érintették oly nagy mértékben. Valójában rugalmasan és hatékonyan sikerült a már évtizedek óta fennálló együttműködést az új előírásoknak és iránymutatásoknak megfelelően megújítani.

Magyarán kifejtve: Liget, Magyarszék, Mecsekpölöske községek körjegyzőséget alkottak az elmúlt időszakban. Mivel összlakosságunk elérte a 2000 főt egyértelmű volt, hogy megfelelünk a törvényi előírásoknak és még az elmúlt év végén megalakítottuk  Magyarszék községi székhellyel a Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatalt, melyhez a későbbiekben még három szomszédos település kapcsolódott.

 

Oktatás

    Az oktatási rendszer átalakítása községünket olyan szempontból érinti, hogy az óvodánk önkormányzati működtetésbe kerül vissza. Korábban egy hatalmas mamutintézménybe integrálódtunk egy DDOP-és pályázat miatt. Igazán sok intézmény tartozott ide és nehezen lehetett átlátni a működését. Miután az állam a 3000 fő alatti településeken működő általános iskolák fenntartását átvette tulajdonképpen a Magyarszéki Általános Iskola is kikerült a mi fenntartásunkból. Illetve a hatalma mamutintézmény ezáltal széthullott. Bár sokáig kérdéses volt, hogy meg lehet e bontani ezt a közösen fenntartott intézményhálózatot a DDOP-és támogatási kötelezettség előírásai miatt, végül is sikerült.
Az óvoda tekintetében, melyet így már önálló fenntartásban kell kezelnünk meglepő fordulatot vett az idei évre vonatkozó költségvetés. Közel három millió forint hiány keletkezett. Először hinni sem mertem a számoknak, hiszen az utóbbi időben nem kellett önerő a fenntartáshoz. Feltettem a kérdést először magamnak, vajon miből adódik ez? Mint kiderült eddig a társulás, a Komlói Kistérségi Társulás plusz úgynevezett társulási normatívát hívott le a tagintézmények után, mely azonban a Társulások megszüntetésével szintén megszűnt. Ez a mi intézményünk vonatkozásában több mint 4 millió forintot jelent. Jelenleg úgy sikerült költségvetést alkotnunk, hogy szinte minden dologi kiadást a minimálisra csökkentettünk. A személyi kiadásokban nem tudunk változtatni, hisz a törvényi kötelezettségeknek megfelelő feltételeket biztosítani szükséges. Kicsit abszurd a helyzet, hisz valahol örültünk, hogy önállóak lehetünk ismét és szembesülnünk kellett azzal, hogy anyagilag viszont igen megterhelő ez számunkra a jelenlegi állapotok szerint. Információink szerint lesz lehetőség  működési  biztosítása miatt külön támogatás igénylésére (ÖNHIKI).

 

Finanszírozás

 

    Az Önkormányzatokat, így Ligetet is érintő változás az úgynevezett feladatfinanszírozás, mely az eddig megszokott gazdálkodási módtól hatalmas mértékben eltér. Tény, hogy kevesebb mozgásteret ad az önkormányzatnak a pénzek ide-oda csoportosítására. Meghatározott faladatokhoz köti az adott támogatást. Az elszámolásoknál szigorúan vizsgálják a támogatások cél specifikus felhasználását. Valójában ez mellett is lehet pozitív és negatív érveket is felhozni, de jelenleg inkább a negatívumok lennének többségben. A helyi épületek fűtése, karbantartása, villany – és vízellátása nem biztosított abból a támogatási összegből melyet egyéb elszámolható önkormányzati működési támogatásként nyújtanak. A helyi adók, így a gépjárműadó 40 %-a marad csak helyben.
Rengeteg bizonytalan tényező van még, amit jelenleg nem lehet  határozottan így, vagy úgy jellemezni.
A lényeg az, hogy önkormányzatunk kereteket kapott, melyen belül kell a gazdálkodást megoldani, és amit lehet saját erőből. Az állam ezen politikájával arra ösztönzi a települések felelős vezetőit, hogy igen is gondolkodjanak el saját lehetőségeiken. Mérjék fel humán és települési adottságaikat és olyan jövőkép felé igyekezzenek vezérelni a település életét, mely előbb utóbb az önállósodás felé fog vezetni. Az elmúlt évben indult startprogramok jó példa erre, hiszen megfelelő a település adottságaihoz igazodó munkaprogramokat kellett kidolgozni. A cél az önfenntartóvá válás lenne. Természetesen itt is adódtak pozitív és negatív tapasztalatok, de ez az ami előre vihet. Ha látjuk hibáinkat, abból csak tanulhatunk.

Az állam önkormányzati adósságátvállalása, hatalmas terhet vett le  a települések vállairól. Liget vonatkozásában a korábban beszerzett falubuszunk pályázati önrészére felvett hitelből még fennálló 1.200.000 Ft. tartozás és a folyószámla hitelkeret rendezése történt meg (folyószámla hitelkeret: 3 millió forint volt).

 

Pályázatok

 

2009. Játszótér kialakítása 2.200.000 Ft. támogatás, 400.000 ft. önrész.
 

2010. Falubusz vásárlása 6.000.000 Ft támogatás, 2.200.000 önrésszel.
 

2011. Szennyvízberuházás (több településsel együtt) Ligetre eső támogatás 235.369.000 Ft., önrész 10 %, melyet részben a lakossági befizetések, részben saját erő által biztosítottunk.
 

2012. Óvoda felújítás 5.500.000 Ft. a DDOP –és pályázat keretein belül – hőszigetelés, nyílászárók cseréje

2012- ben két elnyert MVH-ás pályázatot mondtunk vissza, mert nem tudtuk az önerőt biztosítani, illetve az utófinanszírozás okozott volna számunkra igen nagy nehézséget.
Több kisebb pályázat által sikerült kommunális gépeket beszerezni. (traktor, fűkaszák)
 

2009-ben a Falunapot is támogatásból tudtuk finanszírozni (500.000 Ft.)
Jelenleg folyamatban lévő elbírálásra váró pályázatok EMVA támogatás igénylése:
fedett közösségi tér kialakítása
Ligeti Római Katolikus Templom felújítása

 

Tapasztalatok

 

   Jellemzően az elnyert támogatások felhasználása megfelelően történt, bár az ezekkel kapcsolatos adminisztráció igen nagy fejtörést okozott némely esetben. Véleményem szerint, lassan belefulladunk a papírmunkába.
Mindezen felül elmondható, hogy fejlesztést csak pályázati forrásokból tudtunk és a jövőben is ezekből tudunk megvalósítani, így az ezzel járó nehézséget is könnyen viseljük, ha látjuk ennek eredményét.
Jó példa erre a szennyvízberuházás, mely hatalmas felbolydulást okozott a faluban.

 

    Véleményem szerintem a faluban élő emberek valóban közösséget alkotnak. Vannak mozgatórugók, elsődlegesen a civil szervezetek, akik munkájukkal próbálják a közösségi szellemet erősíteni. Fontos számukra és az önkormányzat számára, hogy a lehetőségeinket kihasználva olyan programokat  biztosítsunk az itt élőknek, melyek élményekkel, vidámsággal telik. Helyben működő Amatőr Színjátszó Kör szinte minden rendezvényen előadja saját készítésű, a falu életébe illő paródiákat. A legnagyobb erőforrás az, hogy élnek olyan emberek a faluban akik tenni akarnak ezért a településért.

És szerencsére elég sok ilyen ember él itt. Ez a legfontosabb.

 

 

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek