Magyarbólyi betekintés

Boros Tibor
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Magyarbólyi betekintés

A 2013-as önkormányzati átszervezés váratlanul érintette a településünket ám a község felnőtt az ilyen hirtelen feladatokhoz és kitűnően megoldották a vezetők ezt a dolgot. Falunk Ilocska, Lapáncs, Kislippó mellet most csatlakozott Nagyaharsány településhez így most együtt öten alkotjuk a körjegyzőséget. A képviselő testület az idei évben, azaz a 2013-as évben az előző évhez képest közel 10 %-al kevesebb pénzt fordított az önkormányzati feladatokra, ez azért van így, mert a helyi körjegyzőnk átkerült a járási hivatalba (jelenleg a település körjegyzője a nagyharsányi körjegyző), továbbá egy munkatárs pedig munkahelyet váltott. Az önkormányzat működését nem igazán befolyásolta az átszervezés eddig, mivel még nagyon rövid idő telt el (három hónap) ahhoz, hogy ténylegesen vélemény lehessen formálni. Az oktatási rendszer átalakítása nagyon érzékenyen érintette Magyarbólyt, a 2012-es évhez képest az anyagi források egy harmadát kapta meg működésre az önkormányzat. A következő két év (ugyan is két év múlva lehet új körjegyzőséget alakítani) nagyon jó arra, hogy megtudjuk, hogyan tudunk Nagyharsánnyal közösen együtt működni. Amennyiben a társulás beválik így közeljövőben is velük szeretnénk együtt dolgozni. Ha mégsem, akkor tárgyalásokat kezdünk más helyi önkormányzatokkal, például Márokkal.

A pályázatokat településünk próbálja maximálisan kihasználni, amire meg van, az önrész máris próbálkozunk. Első körben itt említeném meg a Magyarbólyi Óvodára nyert pályázatot teljes külső-belső felújítása történt. Második nagy projekt volt a Művelődési ház felújítása, ez az épület a felújítás után már az IKSZT nevet kapta, az épület együttesben szerepel a könyvtár, a teleház. Ebben a pályázatban elnyert összeg 45 millió FT volt, itt 30 millió FT-ot lehet felhasználni külső és belső felújításokra, 8 millió FT-ot lehetett belső eszközök vásárlására fordítani. A maradék 7 millió FT-ot pedig működési költség volt az elosztás úgy történt, hogy első évben, azaz 2011-ben 3,3 millió FT, második évben 2012-ben 2,2 millió FT, harmadik egyben az utolsó támogatott évben pedig 1,1 millió FT-ot lehetett felhasználni. Harmadik nagy elnyert pályázatunk Illocska településével közösen egy szociális otthon megépítése és üzemeltetése volt. Ezen a pályázaton 90 millió FT-ot sikerült nyerni a két településnek. A projektben egy régi határőr laktanyát újítanak fel, és 20 főnek garantálnak az otthonban munkát.
A beruházások során az önkormányzat mindig egy rövidebb határidőt tűzött ki maga elé, hogy ha esetleg valami előre nem látható probléma következik be, akkor se csússzanak. A projektek rendre mind megvalósultak, bonyodalmak nem voltak.

A legnagyobb foglalkoztató a Magyarbólyi Önkormányzat közel 50 főt foglalkoztat (Start Munka Program is beleértve). Második legnagyobb foglalkoztató az Általános Iskola itt nagyjából 20 fő tevékenykedik. Utolsó sorban a Zedon Kft. ahol 10en dolgoznak, ez egy Budapesti cég pálinka főzéssel foglalkoznak, a villányi törkölyt főzik le.

A faluközössége eléggé szerteágazó, nem egy nagyban gondolkodunk, hanem sok kicsiben, ami nem rossz, de hosszú távú kicsit hátráltatja a falu előrelépését. A legnagyobb gazdasági erőforrás az önkormányzatunk, tőle érkezik minden anyagi támogatás a kisebbségi önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez. Természeti erőforrással a településünk nem bővelkedik, ami van azt a Start Munka programban hasznosítják.
 

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek