Mérföldkövek

Anonymous
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Mint a legtöbb községben, Rédén is a fejlõdést biztosító beruházások kivitelezése pusztán önerõbõl nem lehetséges. A önkormányzat számos Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásra nyújtott be, illetve nyert pályázatot. Az utóbbi öt évben megvalósított, illetve folyamatban lévõ pályázatok: 1. Általános iskola bõvítése, XXI sz. iskolája Az iskolabõvítés kapcsán az épület teljes felújításával, emelet ráépítéssel és egy többfunkciós terem építésével az itt tanuló gyermekek megújult környezetben, modern eszközökkel felszerelt iskolában folytathatják tanulmányaikat. 2-3. Réde és Bakonybánk közös szennyvízelvezetési projektje (I. és II. forduló): Réde és Bakonybánk községek önkormányzatai már 1995-ben tervezték és pályáztak a szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása érdekében. Ekkor a pályázat forráshiány miatt elutasításra került. (Az önkormányzatokat jogszabály kötelezi, hogy a közigazgatási területen keletkezõ folyékony hulladék elszállításáról és kezelésérõl, valamint ártalmatlanításáról gondoskodjon.) 4. A rédei polgármesteri hivatal napelemes fejlesztése A beruházás célja: A rédei polgármesteri hivatal energetikai korszerûsítése napelemes rendszerrel. A fejlesztéssel a fenntartható fejlõdés szempontjait szem elõtt tartva csökkennek az energetikai kiadások. A projekt célcsoportja: A projekt közvetlen célcsoportja a hivatal dolgozói, munkatársai jelentik, a közvetett célcsoportba a település összes lakója, illetve a környékbeli települések polgárai is beletartoznak. Úgy gondoljuk, hogy ha egy település vezetés jó példával jár elõl a megújuló energiák hasznosításában, az mindenképpen komoly szemléletformáló hatással lesz az ott élõkre, és hasonló jellegû fejlesztésre fogja ösztönözni a lakosságot. A beruházás közvetlenül a helyi polgármesteri hivatalt érinti. Az épület téglából készült 2004-ben; 2009-ben pedig egy emeleti szinttel gazdagodott. Alapterülete összesen 425 m2, az itt dolgozó munkatársak száma 10 fõ. 10 db iroda, 2 db tárgyaló, 1 db házasságkötõ terem, valamint raktár és mosdó helyiségek találhatók benne. A napelemes fejlesztés: A fejlesztés keretén belül 5,4 kW névleges teljesítményû polikristályos napelem modulokból álló rendszert szereltek fel az épület cseréppel fedett tetejére. A telepítésre a legideálisabb az épület Dél-keleti tetõrésze volt. A rendszer 40 m2 felületû, és tartalmazza a szükséges kiegészítõket: digitális kijelzõvel ellátott SMA inverter, rozsdamentes acélból és alumíniumból álló tartószerkezet, valamint kültéri, UV-álló szolár kábelek. Várható eredmények: A jelen rendszer az épület villamos energia igényének hozzávetõleg 50%-át fogja tudni fedezni. A beruházás hatására éves szinten 6.210 kWh-val fog nõni a megújuló alapú villamos energia termelés, és 5,775 tonnával csökkenni a CO2 kibocsátás. Költségek: A teljes beruházás költsége 6.794.500,-Ft. 5. A rédei napközi otthonos óvoda komplex energetikai korszerûsítése A beruházás célja: A rédei napközi otthonos óvoda komplex energetikai korszerûsítése napelemes és napkollektoros rendszerrel. A fejlesztéssel a fenntartható fejlõdés szempontjait szem elõtt tartva csökkennek az energetikai kiadások. A projekt célcsoportja: A projekt célcsoportjába elsõsorban az óvoda 4 alkalmazottja, az ide járó 45 gyermek, illetve az érintett szülõk, továbbá a napközi otthon 8 dolgozója jelentik. A tágabb értelemben vett célcsoportba a település teljes lakossága beleértendõ. A napközi otthonos óvoda épülete összesen 584 m2, amelybõl 288 m2 az óvoda, és 296 m2 a napközi/konyha. Az óvoda 3 terembõl, folyosóból és vizesblokkból; a konyha/napközi 1 ebédlõbõl, egy konyhából és számos kisebb elõkészítõ, tároló helyiségbõl áll. Az épület 1920-ban épült, majd 1996-ban bõvült egy újabb résszel. A nyílászárók cseréje 2006-ban történt meg. A konyhában több, mint 200 emberre fõznek, így a két intézménynek viszonylag nagy a használati meleg víz, és a villamos energia igénye. Ezeket az igényeket szeretnénk lehetõleg minél nagyobb mértékben kielégíteni megújuló energiaforrások segítségével. A napelemes fejlesztés: Jelen beruházás kapcsán a villamos energia igény kielégítésére napelemes rendszert telepítettünk 7,2 KW névleges teljesítménnyel. A rendszer 32 db 225 Wp teljesítményû, polikristályos napelem modulból áll, melyek összfelülete 53,5 m2. A rendszer rendelkezik a mûködéséhez szükséges összes kiegészítõvel. Digitális kijelzõvel ellátott inverter, rozsdamentes acélból és alumíniumból készült tartószerkezet, és a kültéri szolár kábel. Várható eredmények: A napelemek segítségével éves szinten várhatóan 8280 kWh villamos energiát tudunk termelni és 7,7 tonnával csökken a károsanyag-kibocsátás. A napkollektoros fejlesztés: A beruházás másik részét a napkollektoros rendszer telepítése jelenti. Ennek kapcsán 4 db, összesen 10 m2 felületû sík kollektort helyeztünk el az intézmény tetején. A rendszer tartalmazza az 500 literes, egy hõcserélõs puffertartályt, ami össze van kötve a jelenleg is meglévõ két 150 literes gázbojlerrel úgy, hogy az utóbbiaknak csak akkor kell bekapcsolniuk, ha a kollektorok az idõjárási viszonyok miatt nem tudják a kellõ hõfokra melegíteni a vizet. Az összeállítás tartalmazza még a légtelenítõvel ellátott szolár állomást, a tágulási tartályt, a vezérlõt, a tartószerkezetet, és az egyéb szükséges rögzítõ elemeket, valamint a flexibilis szolár csõvezetéket is. Várható eredmények: A napkollektorok alkalmazásával éves szinten 34,93 GJ-al nõ a megújuló energia felhasználás, és 3,59 tonnával csökken a CO2 kibocsátás. A két rendszer hatására együttesen 11,29 tonnával kevesebb CO2 kerül a levegõbe évente. Költségek: A teljes beruházás költsége: 12.004.750,-Ft. 6. A rédei általános iskola energetikai korszerûsítése napelemes rendszerrel A projekt célja a rédei általános iskola napelemes korszerûsítése. A projekt indokoltságát egyrészt a folyamatosan növekedõ környezeti terhelés, másrészt a folyamatosan növekedõ közüzemi számlák adják. Mindként dolgot szeretnénk csökkenteni, és így hozzájárulni a fenntartható fejlõdéshez. A fejlesztés célcsoportját elsõsorban az iskola diákjai és tanárai jelentik. Iskolánkban jelenleg közel száz tanuló jár, az alkalmazottak száma pedig 17 fõ. Tágabb értelemben viszont a település összes polgára, sõt a környékbeliek is célcsoportnak tekinthetõk, hiszen a beruházás a település központi, forgalmas helyén valósulna meg. A projekt megvalósulásának helyszíne a rédei általános iskola. Az intézmény alapterülete 1633 m2. Pinceszintbõl, földszintbõl és 1 emeleti részbõl áll, a földszinti rész 1960-ban épült, az emeletet 2009-ben építették rá, hogy az iskola a vele szemben támasztott megnövekedett elvárásoknak is meg tudjon felelni. Ezzel párhuzamosan egy multifunkciós terem is kialakításra került. Az épület 9 osztályterembõl, számítástechnika terembõl, nyelvi laborból, valamint szertárakból, raktár- és mosdóhelyiségekbõl áll. Az épület megfelelõen hõszigetelt. Jelen fejlesztés kapcsán egy 23,5 kW névleges teljesítményû, polikristályos napelem modulokból álló rendszert szeretnénk telepíteni az oskola cseréppel fedett, ferde tetõjére. A rendszer tartalmazza a zavartalan mûködéséhez szükséges kiegészítõket: SMA inverterek digitális kijelzõvel, megfelelõ alumíniumból és rozsdamentes acélból készült tartószerkezet, és kültéri szolár kábelek. A napelemes fejlesztés az iskola villamos energia igényének mintegy 90%-át tudja biztosítani. A beruházás hatására éves szinten 27 025 kWh-val nõ a megújuló alapú villamos energia termelés és 25, 133 tonnával csökken a káros anyag kibocsátás. Költségek: A teljes beruházás költsége: 30.190.440,-Ft. Ebbõl: Az Önkormányzat hozzájárulása: 4.528.566,-Ft EU és hazai támogatás: 26.661.874,-Ft Összesen: 30.190.440,-Ft 7. Réde Község Polgármesteri Hivatal, valamint Óvoda épületenergetikai fejlesztése és közvilágítás energiatakarékos átalakítása A megvalósítás helyszínei: Községháza és Óvoda épületei. a projekt során megvalósítandó tervek: A primer energia felhasználás az épületek energetikai korszerûsítésével csökkenthetõ. A fal és födémszerkezetek, a külsõ nyílászárók sem elégítik ki a rendelet követelményeit. a Felújítás során megvalósul: A Hivatalban a homlokzat utólagos hõszigetelése 10 cm vastag EPS, illetve XPS szigeteléssel, a padlásfödém utólagos hõszigetelése 10 cm kõzetgyapot szigeteléssel, két rétegben, pallóváz között elhelyezve, a meglévõ nyílászárók, fehérszínû, mûanyag 5 légkamrás, hõszigetelõ üvegezésû (Ug= 1,1 V/m2k) nyílászárókra való cseréje, épületgépészeti rendszerek korszerûsítése. Az óvoda: a homlokzat utólagos hõszigetelése 10 cm vastag EPS, Illetve XPS szigeteléssel, padlásfödém utólagos hõszigetelése 10 cm kõzetgyapot szigeteléssel, két rétegben, pallóváz között elhelyezve, pincefödém utólagos hõszigetelése 10 cm ragasztott kõzetgyapot szigeteléssel, a megmaradt fa szerkezetû nyílászárók, fehér színû, mûanyag, 5 légkamrás, hõszigetelõ üvegezésû (Ug = 1,1 W/m2k) nyílászárókra való cseréje, épületgépészeti rendszerek korszerûsítése. Épületgépészet: A jelenlegi gázkazán cseréje egy zárt égésû Viessman kondenzációs kazánra. A radiátorokra termosztatikus radiátorszelep beépítése. Költségek: A teljes beruházás költsége: 35.342.568,-Ft. A falu jegyzõjének véleménye alapján a beruházások során a pályázati források magas finanszírozási aránya (80-85%) jelentik a legnagyobb támogatást és segítséget a falu fejlesztése során, ám a beruházások alatt sok nehézséggel is meg kell küzdeniük: a pályázatokra rendkívül nagy adminisztratív teher a jellemzõ, amelynek betartása roppant precizitást igényel és roppant költséges. Az utófinanszírozás esetében lassú az ügyintézés a és a támogatás akár rövidtávú nélkülözése is gondot oka a település számára A jövõre nézve az egyik legnagyobb jelenti az önkormányzati rendszer átszervezése. A járási rendszerben két státuszt veszítettünk, ami a költségvetési finanszírozásban mutatkozik meg. Az oktatás átszervezésével párhuzamosan elvonták a gépjármûadó 60%-át és a 8%-os SZJA kiegészítést. Ezen intézkedések következtében, mint egy 10 MFt-tal kevesebb a központi költségvetési finanszírozás, mint a tavalyi évben, de az elvégzendõ kötelezõ feladatok nem csökkentek. A 2013. évi önkormányzati költségvetés egyértelmûen tükrözi, hogy a tárgyévi kiadások kb. 12 MFt-tal meghaladják a tárgyévi bevételeket, azaz a mûködés csak úgy fenntartható, ha további költségcsökkentést tesz (ami már alig lehetséges), vagy feléli tartalékait. Az elmúlt években képest kifejezetten nehéz gazdálkodási év vár az önkormányzatra, hiszen kötelezõ feladatait mindenképpen el kell hogy végezze, azonban forrásai erre nem elegendõek. A lakosság pedig tovább már nem terhelhetõ, hiszen már a meglévõ közterhek kifizetésére is nagy nehézségeket okoz. Statisztikai adatok: A település nagysága 4589 ha Lakossága 1478 fõ A lakások száma 570 Vállalkozások száma: 48

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek