Sárkeszi

Anonymous
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

 

 

Előző blogbejegyzésemben egy kis ízelítőt olvashattatok Sárkeszi életéről, rendezvényeiről. Ahhoz, hogy ezek az események évről-évre megvalósuljanak és sikeresek legyenek, azonban összefogásra, együttműködésre van szükség. A vidám programok mögött ott vannak azok a lelkes lakók, akik felelősséget éreznek a falu fejlődéséért, a közösség építéséért. Először nézzük röviden, hogy mi és kik állnak a háttérben:

 

  • A település lélekszáma 612 fő.
  • Sárkeszi területe  a bel- és külterületekkel együtt 1479 hektár.
  • A képviselő-testület: Farkas Gyuláné polgármester, Gerendai Ferenc alpolgármester; Szabó Gyula, Tóthné Szentkuti Zita, Farkas Zsolt képviselők. A körjegyzőséget Boda Zsuzsanna látja el.
  • A református lelkész Habléné Nagy Viktória, a katolikusokat Mayer László és Bohus Péter plébánosok fogják össze. A felekezetek közötti koordinációt Erdélyi Ilona látja el.
  • Sárkeszi testvértelepülése az olaszországi Moro Reatino.
  • Civil szervezetek: Sárkeszi Község Fejlődéséért Alapítvány, Nyugdíjas klub, Kölyökklub, Ifjúsági klub.
  • Tizennyolc vállalkozást tartanak nyilván.
  • Iskolába 80, óvodába 30 gyermek jár a településről.

 

Az önkormányzat működését, gazdálkodását, költségvetését érintő aktuális változások.

Sárkeszi körjegyzőséget alakított Úrhidával 2008-ban költségmegtakarítás céljából. A körjegyző látta el a képviselő-testületek, a bizottságok és a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. Gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy a körjegyzőség székhelye Úrhidán volt, és a Sárkeszi hivatal pedig telephelyként funkcionált. 2013. január 1-jével Sárkeszi és Úrhida is a székesfehérvári járás része lett, a két önkormányzat közös hivatalt állított fel. A közös hivataltól feladatköröket csoportosítottak át a járásokhoz. 2013. január 1-jétől például a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerültek a jegyzői és a gyámhivatali feladat- és hatáskörök. Ezáltal csökkent az önkormányzati hatáskörben ellátandó feladatok száma. Központilag meghatározott foglalkoztatási létszám mellett üzemel tovább Úrhida és Sárkeszi közös hivatala.

 

Hogyan hatottak a változások a költségvetésre?

Sárkeszinek 2012-ben kb. 42-43 millió Ft-os költségvetése volt, 2013-ban pedig kb. 14 millió Ft-al számolhat a falu az eddigi költségvetési számok tükrében. Ez az összeg harmada az eddiginek, ezért át kell gondolni az önkormányzatnak a működés finanszírozását. Már az előző év végén látszott, hogy további források után kell nézni, amelyre viszont korlátozottak a lehetőségek. A képviselő testület a falu fenntartásához hiányzó összeget helyi adó bevezetésével kívánja pótolni, mégpedig a kommunális adóval. Ez háztartásonként évi 12000 Ft-ot jelent, vagyis havonta 1000 Ft kiadást. Az adó alól mentesülhetnek a meghatározott korban lévő lakosok, illetve a szociális alapon rászorulók. Az adóból befolyt összeg körülbelül 2,6 millió Ft-al járul hozzá a falu gazdálkodásához.

 

Az oktatásról...

Sárkesziben nincs közoktatási intézmény. A falu csemetéi, alsó és felső tagozatos tanulói a szomszédos faluba, Nádasdladányba járnak át az önkormányzat által fenntartott kisbusszal. Az oktatás átszervezéséig Nádasdladány és Sárkeszi az Általános Művelődési Központ keretein belül működtette az óvodát, az iskolát, illetve a könyvtárat Nádasdladányi székhellyel. Ez a központ megszűnt, az iskolát átadták az államnak, de az óvodát továbbra is a nádasdladányi önkormányzat üzemelteti.

 

Sikertörténet a falu példaértékű összefogásáról! 

Európai Uniós támogatásokból megvalósuló önkormányzati beruházás 2007 óta nem történt a faluban. A Sárkeszi Református Egyházközség azonban az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a LEADER program keretében falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatást nyert a református templom felújítására. Az elnyert támogatás összege 12 millió 700 ezer Ft. Az Egyházközösség az elnyert pályázati pénzből a tetőszerkezet javítását, a tető pala fedésének cserépre való lecserélését, a külső homlokzat felújítását, a templom környezetének rendezését és az oldalbejárathoz akadálymentes járda kiépítését valósította meg. Ez az összeg azonban csak a külső felújításra volt elegendő, a teljes tatarozást viszont csak további forrásbevonással lehetett kivitelezni. Az ügy mellé egyként állt a falu, hiszen mind a lakosok, mind az önkormányzat is bőkezűen adakozott a templom teljes felújítása érdekében. Az önkormányzat a költségvetéséből 1 millió 400 ezer Ft-al járult hozzá a nemes ügyhöz. A lakosság részéről is érkeztek adományok, felajánlások szép számban, így végül megvalósulhattak a belső munkálatok (meszelés, villamos gépészeti felújítás), illetve még a templom körüli parkosítás is. A blog alatti képeken láthatjátok a végeredményt!

 

Most ismerjük meg közelebbről a falu lakóit, a helyi vállalkozókat, illetve a civil kezdeményezéseket!

A helyi vállalkozók nagyobb része mezőgazdasági tevékenységet folytat, de találhatunk köztük esztergályost, kőművest, asztalost, autószerelőt, építési vállalkozót, illetve sírkövest is. A vállalkozók aktívan részt vesznek a különböző rendezvények szervezésében, lebonyolításában, illetve anyagi támogatásukkal segítik a civil kezdeményezéseket is.

 

Sárkeszi Község Fejlődéséért Közalapítvány

A faluban négy civil szervezet tevékenykedik. Közülük egyik a Sárkeszi Község Fejlődéséért Közalapítvány. Megalakulásuk céljai között szerepel a művészet és sporttevékenység támogatása, a település kulturális, történeti örökségének, hagyományainak újjáélesztése, ápolása, továbbá a polgári kezdeményezések támogatása. Ezen kívül három klub erősíti a faluközösséget.

 

Kölyök Klub

A Kölyök Klub rendszeresen szervez kézműves foglalkozásokat a gyerekeknek. Tevékenységüket támogatja az önkormányzat, illetve a foglalkozáshoz szükséges alapanyagokat adományokból és a rendezvényeik (pl. farsang) bevételeiből is finanszírozzák. A gyerekek munkáit aztán kiállítják a majálison, ahol mindenki vásárolhat belőlük, hozzájárulva ezzel a klub életéhez, hiszen a kiállítási darabokból befolyt összeget szintén a gyerekekre költik. A gyerekek pedig hálájuk jeléül igyekeznek egy kis műsorral készülni az eseményekre, de volt már olyan is, hogy decemberben házról-házra jártak, és karácsonyi dalokkal kedveskedtek az időseknek.

 

Nyugdíjas Klub

A Nyugdíjas Klub 2010-ben 20 éves fennállását ünnepelte. A Nyújtsd a kezed! elnevezésű klub ugyanis 1990-ben alakult, de a Nyugdíjas Klub név csak jelképes, hiszen fiatalok is részt vesznek a működésében, tagként vagy akár pártolóként egyaránt. A falunapon például 10 kg lisztből sütöttek lángost a vendégeknek. 2000-ben egy énekkar is alakult, sokfelé járnak fellépni, így ez szintén közösségkovácsoló erejű.

 

Ifjúsági Klub

A fiatalok is aktív részesei a falu életének. Amikor bezárt a virágbolt, akkor megkapták a háromhelyiséges különálló épületet, amelyet berendeztek, és ott tartják az összejöveteleiket. Az ifjúsági hittan keretében a lelkész asszony vezetésével rendszeresen szerveznek kirándulásokat, nyári táborokat. Összeállt egy kórus is, az egyházi eseményeken fiatalos, vidám énekeket adnak elő gitárkísérettel. A csoport tagjai együtt járnak gitárórára, de rendeztek már több alkalommal film klubot, vagy közös társasozást.

 

A különböző generációk közötti összefogás jól működik a faluban, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a számos program, amelyről már beszámoltam előző bejegyzésemben.

 

Véleményem szerint a falu ereje a generációkra visszanyúló gyökerekben rejlik!

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek