Szegvár, mint Önkormányzat, és mint lakhely

Bába Miklós
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

 

 

 

Az önkormányzati rendszer átszervezése

 

Működés:

2013. január 1-jétől Szegvár a Szentesi járáshoz tartozik. Átkerült az okmányirodai ügyintézés, a gyámügyek, az időskorúak járadékával, alanyi ápolási díjjal, alanyi közgyógyellátással kapcsolatos ügyintézés, valamint számtalan kisebb volumenű ügy. Ez azonban a lakosok számára nem jelent különösebb nehézséget, mert ezen feladatok ellátására 1 fő „ügysegéd” ide, a hivatalba települt ki.

(a járások kialakításával áthelyezett volt kollégák feladatait felosztották az ittmaradók között, ami abból a szempontból megnehezíti a munkát, hogy még jobban le vannak terhelve,- személyes vélemény)

Gazdálkodás:
A járások kialakításával néhány hivatali ügyvitel átkerült a járási ügyintézőkhöz. Emellett azonban az állam is „reformokat” hajtott végre, ami viszont gazdaságilag is megnehezíti az önkormányzat életét. A gépjárműadó és a szja 8%-ának hiánya komoly bevételkiesést okoz, az állami támogatások nagyfokú csökkentése mellett.

Oktatás:
Az „államosítással” lehetőségük nyílt az önkormányzatoknak, hogy a fenntartásuk alatt álló közoktatási intézményeket állami kézbe átadják. Ez Szegvár esetében annyit jelentett, hogy a szentesi tankerületbe került az általános iskola, állami fenntartásba, az önkormányzat az épület tulajdonosa. A megállapodás szerint a szakmai feladatok ellátásának támogatása érdekében hozzájárulást fizetünk, 3.118.000 Ft-ot ( Ez majdnem azt jelenti, mintha Szegvár maradt volna a fenntartó, szóval úgymond kidobunk ennyi pénzt az ablakon)

 

Civil élet, vállalkozások

A falu lakossága 2012. január 1-jei adatok szerint 4738, ebből 2323 férfi és 2415 nő.
A 18 és 62 év közötti, aktív korúak száma 3.014 fő, 404 fő regisztrált munkanélküli: 206 ffi-198 nő

A 3 legnagyobb adófizető (nem hivatalosan)

A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, mint pénzintézet,

A Puskin Tej Kft és a

Primőr Profit Kft.

A 3 legnagyobb foglalkoztató:

Puskin Tej Kft,

a Szegvári Puskin Növénytermesztő Szövetkezet

Primőr Profit Kft.

 

Szegvárról sok jó és rossz dolog elmondható, de egyhez biztosan nem fér kétség: A civil élet olyan szintű és minőségű, ami példaértékű lehet nemcsak a hasonló méretű települések között. Íme a falu civil szervezetei, amik egytől egyig aktívak nemcsak papíron, de a való életben is:

Szegvári Gazdakör

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• Érdekképviseleti szervezet
• Gazdasági tárgyú előadások, szakmai estek szervezése
• Szakmai továbbképzés
• Beruházások, gépesítések elősegítése
• Környezetkímélő eljárások alkalmazása

Szegvári Polgárőr Egyesület

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• Környezetvédelem
• Bűnmegelőzés
• Állampolgári jogok védelme
• Közrend védelme

Szegvári Diáksport Egyesület


A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• a mindennapos, változatos testmozgás biztosítása
• iskolán belüli és iskolán kívüli versenyeken való részvétel
• a szövetségek által kiírt versenyekre való felkészítés
• iskolák közötti versenyeken való részvétel
• a település sportszerető közönségének mozgósítása a sportfeladatok ellátására

Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete


A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• jogszabályban meghatározott önkéntes tűzoltás
• katasztrófa-elhárítás
• szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltás tevékenység biztosítása

Szegvár Nagyközségért Közalapítvány

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• összefogni a lakosságot a község szebbé tételére, a helyiek életminőségének javítására
• Szegvár történelmi hagyományainak ápolása
• Szellemi, kulturális, turisztikai igények ösztönzése és kielégítése

Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• Önszerveződő és kezdeményezőképesség fokozása
• Közösségépítés, településfejlesztés, demokráciafejlesztés
• Környezetvédelem
• Helyi érdekek képviselete

Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• A Szegvári Napló c. havilap kiadása
• Egyéb információs kiadványok létrehozása

Együtt Egészséggel A Szegvári Óvodások Jövőjéért Alapítvány

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• Komplex személyiségfejlesztés megvalósítása az óvodában
• Nevelő munka színvonalának emelése
• Allergiás gyerekek óvodai közösségben való foglalkoztatásának segítése
• Hátrányos helyzetű gyerekek, illetve veszélyeztetett gyerekek életkörülményeinek javítása

Szegvári Tekézők Sportegyesülete

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• A magyar nemzeti bajnokságban való részvétel feltételeinek biztosítása
• A sportolás lehetőségének fenntartása
• A teke sportág népszerűsítése
• Utánpótlás nevelés
• Tekesport szeretők részére versenyzési lehetőség biztosítása

Szegvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• a két nép barátságát ápolja, azt elmélyítse
• kulturális, sport, turisztikai kapcsolatok kiépítése
• testvérvárosi kapcsolatok ápolása

Faluvédő és Szépítő Közhasznú Egyesület

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• település szépítése, virágosítása, fásítása
• lakossági akciók meghirdetése és lebonyolítása
• parképítés, parkfelújítás
• műemlékek, szobrok és környékük kiemelt rendben tartása
• érdemes épületek felújítása eredeti utcafronti képpel

Szegvári Sport Klub

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• rendszeres testedzés, sportolás biztosítása
• szervezett bajnokságban való részvétel

Szegvár Egészségért Közalapítvány

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
• Szegvár nagyközség lakosai részére a speciális műtéthez, továbbá gyógykezeltetésükhöz anyagi segítség nyújtás a prevenciótól az utókezelésig.
• Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység

Kurca-völgye” Szegvári Környezet-, Víz és Természetvédelmi Egyesület

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
ˇ        Tudományos tevékenység, kutatás
ˇ        Környezetvédelmi és természetvédelmi felmérések készítése
ˇ        Természetvédelemi programok, akciók szervezése, lebonyolítása
ˇ        Tájékoztató tevékenység az EU integrációról, nemzetközi kapcsolatok kialakítása

Szegvári Vadásztársaság

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
ˇ        Vadvédelem, vadgazdálkodás
ˇ        Természetvédelem
ˇ        Élőhely fejlesztés és állományszabályozás
ˇ        Tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőség biztosítása

Szegvári Horgász Egyesület

A szervezet létesítő okiratában foglalt céljai, tevékenységei:
ˇ        Orvhalászat, orvhorgászat megelőzése
ˇ        Vizek tisztaságának védelme
ˇ        Halfogó és egyéb horgász-mozgalommal kapcsolatos rendezvények szervezése

Tűzköves Alapítvány

Összefogja, koordinálja Szegvár település informális szervezeteit, érdeklődési körök mentén szerveződött kisebb nagyobb közösségeit, és számukra adminisztrációs hátteret, érdekképviseletet, forrásteremtést vállal fel. Munkája nagyobb projektek lebonyolítására összpontosít, melyben 17 tagszervezetét meg tudja mozgatni, számukra feladatot, vagyis célokat, illetve annak megvalósításához támogatást tud biztosítani.

Pályázatok, támogatások a falu építése, szépítése érdekében 2007 óta

2007.
- A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázaton Közterületi járdák fejújítására nyertünk 80%-os támogatási intenzitással 1.820.499,- Ft-ot.

- a Csongrád Megyei Önkormányzat Települési Pályázat Előkészítő Alap 2007. évi támogatási pályázatán a művelődési ház tetőtér beépítésének terveinek és az ifjúsági centrum terveinek  elkészítésére 1.200.000 Ft támogatást nyertünk.

2008.
- Az E-Magyarország pontok három helyen működnek a nagyközségben. Az elnyert támogatásnak köszönhetően az e-közszolgáltatások ingyenesen érhetők el bármely lakos számára. Az elnyert pályázati összeg 3x280.000,- Ft volt.

- A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz sikeres pályázatot nyújtottunk be tanyagondnoki gépjármű beszerzésére, a támogatási összeg 8.108.000,- Ft. A támogatásból egy Ford Transit típusú buszt vásároltunk.

-
- a TFA Játszótér 2008. című pályázaton 2.850.000,- Ft-ot nyertünk játszótér építésre. A pályázathoz 20% önerőt és a játszótér-elemek telepítését felvállalva a Bem utcában alakítottunk ki új játszóteret.

- A Csongrád Megyei Önkormányzat támogatta a Magyar-Lengyel Baráti Egyesületnek írt pályázatot is, amelyet a lengyel delegáció fogadására fordítottunk. Az elnyert összeg: 190.000,- Ft volt, amelyhez a Magyar-Lengyel Baráti Egyesület biztosította az önrészt.

- a Csongrád Megyei Önkormányzat Települési Pályázat Előkészítő Alap 2008. évi támogatási pályázatán 3 db terv elkészítésére (tanmedence, körforgalom, Szociális lakások tetőtér beépítése, külső felújítása) nyertünk 2.350.000,- Ft-ot, amelyhez 625.000,- Ft önerőt biztosítottunk.


- A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázaton szilárd útburkolat felújítására a Petőfi és a Klapka utcára nyertünk 50%-os támogatási intenzitás mellett: 5.216.468,- Ft-ot.

- A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázaton Közterületi járdák fejújítására nyertünk 80%-os támogatási intenzitással 9.420.000,- Ft-ot.

- Szentes Kistérség Többcélú Társulása a kistérség települései nevében pályázatot nyújtott be Téli közmunkaprogramra. A pályázat sikeres volt, így 2008. december 14-től 2009. február 14-ig 4 fő férfi és 1 fő nő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Egy újabb pályázattal a jelenlegi munkaerő továbbfoglalkoztatása is megvalósult 2009. március 31-ig.

- Az Európa a Polgárokért című Uniós pályázaton nyertünk a lengyel delegáció fogadására 5.113,- Eurot, amely közel 1.400.000,- Ft.

- Szegvár Nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósításához nyert az I. fordulóban  85%-os támogatási intenzitással 71.714.500,- Ft-ot. A szükséges önerő 15%, 12.655.500,- Ft.

2009.

- Sikeres volt a Gondozási Központ komplex felújítására benyújtott pályázatunk. A pályázaton megnyert összeg 13.300.000,- Ft, amelyet az intézmény nyílászáróinak cseréjére, teljes külső hőszigetelésre, nemes-vakolásra, a női mosdó akadálymentesítésére, a férfi mosdók felújítására, a női és férfi fürdőszoba felújítására, és a női fürdőszoba akadálymentesítésére használtunk fel.

-  A Kurca-parti Óvoda felújítása: 2009. év májusában kaptuk az értesítést, hogy a Wienerberger Téglaipari Zrt. Jövővár 2009. pályázati felhívására benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A Nikecell Kft. 1.213.000,- Ft értékű hőszigeteléshez felhasználható anyaggal (nemes vakolat, ragasztó, alapozó) támogatta óvodánk felújítását.
Szintén ennek az épületnek a nyílászáró cseréjéhez járult hozzá a CÉDE pályázata, melynek keretében a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával 2.594.226Ft összeget nyertünk a nyílászárók cseréjére, amelyhez az Önkormányzat 457.805 ,- Ft önerőt biztosított.

- Közösségi Internet Hozzáférési Pontok (KIHOP) támogatása: A Miniszterelnöki Hivatal KIHOP-2008. pályázati felhívására Szegvár Nagyközség Önkormányzata és a Kurca-Völgye Egyesület Teleháza is sikeres pályázatot nyújtott be. Ezen pályázat keretében nyílt lehetőség arra, hogy Szegvár lakói egy ingyenes számítógép-kezelői tanfolyamon vehessenek részt. A program nagy sikert aratott a képzésen részt vevők körében. Az oktatásokat a Községi Könyvtárban Kosztolányi Sándorné és Pólya Sándor, míg a Teleházban Viola Zita vezette. A 100 %-os támogatási intenzitású pályázaton az Önkormányzat 890.029,- Ft-ot nyert a program megvalósítására.

- Kerékpárút építése a Mindszenti utcán: 2009. júniusában sikeres pályázatot nyújtottunk be A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz belterületi kerékpárút építésére a Mindszenti utcán címmel.  A pályázaton 85%-os támogatási intenzitás mellett 15.516.627 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A kerékpárút építése a Mindszenti utca páros oldalán 1271 méter hosszúságban valósult meg.


- A Szegvári Térfigyelő Rendszer bővítése: A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TEKI pályázati támogatásából valósulhatott meg 2009.szeptemberében a szegvári térfigyelő rendszer kibővítése. A pályázaton 85%-os támogatási intenzitás mellett 1.987.000 Ft támogatásban részesültünk.
- A Malomköz útburkolatának felújítása:A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TEUT pályázatán 2.953.957 Ft támogatási összeget nyertünk el a Malomköz útburkolatának felújítására. A támogatás mértéke 50%, a további 50%-ot az önkormányzat önrészként biztosította a fejlesztés kivitelezéséhez.

- Játszótér építése: A Csongrád Megyei Közgyűlés TFA Játszótér 2009. pályázatán 1.378.000 Ft támogatásban részesültünk, melyből a Tiszai utcai játszótéren új játék elemek elhelyezésére került sor. A támogatás intenzitása 80%-os volt.

-
- Szegvár Nagyközség Önkormányzata a Település Pályázat Előkészítő Alap 2009. pályázatán 2.058.000 Ft összeget nyert el. A támogatásból tervek készültek a Polgármesteri Hivatal és a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskola, Új Iskola felújítására és tornateremmel való bővítésére. A támogatás mértéke 80%, melyhez az önkormányzat 20%-os önrészt biztosított..

- Sebességmérők beszerelése: A Közlekedés Koordinációs Központ pályázatán 2.448.000 FT támogatásban részesültünk 2 db sebességmérő beszerzésére a Szentesi és Mindszenti utcán. A támogatás intenzitása 90%-os. A sebességmérők beszerelésére novemberben került sor.

- Kompetencia Alapú Oktatás bevezetése :A Szegvár-Mártély ÁMK intézményei sikeresen pályáztak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás bevezetése a közoktatási intézményekben pályázati felhíváson. A támogatás összege: 53.418.000 FT

2010.
- Római Katolikus templom felújítása: A szegvári római katolikus egyházközség sikeres pályázatott nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban a Római Katolikus templom felújítására.
-
- Református templom felújítása: A szegvári református egyházközség sikeres pályázatott nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban a református templom felújítására.
-
- Ifjúsági szálláshely kialakítása: A Kurca-Völgye Egyesület sikeresen pályázott az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghirdetett Turisztikai tevékenység ösztönzésére nyújtandó támogatáson. A támogatás összege: 53.340.000 Ft, melyből ifjúsági szálláshely kerül kialakításra a jelenlegi Tűzoltószertár helyén. A pályázat  nettó 100%-os támogatási intenzitású.

- Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep építése: Folyamatos lebonyolítás mellett zajlanak a Szegvár KEOP.7.1.2.0/ Szegvár szennyvíz csatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósításához szükséges előkészületi munkák.  Az első fordulós támogatási szerződés alapján vállalt feladatok: a részletes megvalósíthatósági tanulmányterv, a költség-haszonelemzés, PR tevékenység, projekt előkészítés és a kivitelezési tervek elkészítése, illetve közbeszerzési eljárás lefolytatása.

- Szegvár Nagyközség Önkormányzata 2010. május 19.-én benyújtotta a második fordulós szennyvízelvezetés és tisztítás pályázatot. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága a pályázatot formailag rendben találta, és megküldte a pályázat befogadó nyilatkozatát.

- Szegvár Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az új iskola felújítására az Önkormányzati Minisztériumhoz. A pályázatból az iskola teljes nyílászáró cseréje és külső hőszigetelése valósul meg.  A támogatás összege: 14.360.000 Ft.

- A Kurca-völgye Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására. A pályázatból megvalósul a művelődési ház komplex felújítása, magas tetős tetőszerkezet kialakítása. A támogatás összege: nettó 53.340.000 FT.  A pályázat támogatatást nyújt az intézmény 3 éven keresztül történő üzemeltetéséhez is.

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek