Zsombói betekintő

Anonymous
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Az Önkormányzat működését vegyesen érintette az önkormányzati rendszer átalakítása. A járási rendszer kialakításával feladatokat, hatásköröket vittek el és helyeztek át a járáshoz. Ehhez mérten feladat típusú     finanszírozást vezettek be. Alapjában véve elmondható, hogy a finanszírozási rendszer átalakítása miatt nagyon nagy megtakarításokra kényszerülnek az önkormányzatok.

Ez az év biztosan nehéz lesz.                

Amennyiben javul a gazdasági helyzet, akkor talán az önkormányzatok finanszírozása is javulni fog.

Az oktatási rendszer átalakítása csak részben érintette településünket. Az óvoda és az       általános iskola fenntartását még 2011. szeptember 1-től átadta az Önkormányzat, a Szeged-Csanádi Egyházmegyének. Így ezeket az intézményeket nem érintette az oktatás átszervezése. Amit érintett az a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mert az önkormányzati fenntartásban volt. Itt a fenntartás átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a működtetés maradt az Önkormányzatnál. Ez összességében talán nem jelent annyira nagy hátrányt az Önkormányzat gazdálkodására nézve. Reméljük ezt igazolja a jövő is... A központi források más típusú finanszírozása miatt mindenképp nehéz évre számítok. Nagyon remélem, hogy az Önkormányzatokat év közben valamilyen módon még támogatni fogják,     mert hozzánk hasonlóan még több, mint 2000 település van így...

A falu közössége szerintem példaértékűen működik. Ez sok mindenben megmutatkozik. Sokan vesznek részt a különböző civil szervezetek által kezdeményezett rendezvényeken (bálok, szemétszedés, játszótér festés stb.).

A településen közel 30 civilszervezet működik, ami mindenképp megsüvegelendő egy ekkora méretű településhez képest.

"Mi a legnagyobb erőforrás, ami a falunak a rendelkezésére áll?

    A kérdés számomra nem teljesen egyértelmű. Erőforrás: Anyagi? Humán? Természeti? stb... Azt gondolom, hogy a természeti adottságok is rejtenek magukban lehetőséget (ld: ősláp, országos kék túra útvonala     stb.). Nagyon fontosnak tartom, és a hasonló méretű települések közül kiugrási lehetőséget továbbra is abban látom, ha a falu, lehetőleg minél több dologban összefog...

 

Pályázatok:

2007-2013 időszakban megvalósult uniós pályázatok:

2007.

Útmenti parlag területek hasznosítása – üdvözlő táblák, információs táblák és virágládák kihelyezésével (AVOP)
Projekt költségvetése: 562.353 Ft

Turisztikai fejlesztés Zsombón – Wesselényi Népfőiskola (AVOP)
Projekt költségvetése:  1.360.600 Ft
Az országban legrégebben működő Népfőiskola Klebelsberg-i épületének felújítására került sor a projekt keretében.

Kerékpáros turisztikai pont kialakítása Zsombó külterületén önkormányzati épület felújításával (AVOP)
Projekt költségvetése: 3.547.980 Ft
Turisztikai szálláshely kialakítására került sor a projekt keretében.

Szociális szakmai műhely létrehozása, a szociális- és gyermekvédelemi szakemberek és önkéntesek szakmai továbbképzése (HEFOP)
Projekt költségvetése: 1.202.295 Ft
A program keretében gyermek- és családvédelmi szakemberek vehettek részt pályázatírói-, és mediátori tréningen.

Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra (HEFOP)
Projekt költségvetése: 17.989.490 Ft
Kompetenciaalapú oktatást megalapozó pedagógusképzések és eszközbeszerzések megvalósulása valósult meg a projekt keretében.

2008.

Kompetenciafejlesztés az általános iskolában (HEFOP)
Projekt költségvetése: 9.496.171 Ft
A kompetenciafejlesztés megvalósulását segítő tanulói- és tanári eszközök, jegyzetek, könyvek, demonstrációs eszközök beszerzésére került sor a projekt keretében.

2009

Zsombó község közintézményeinek energetikai korszerűsítése, megújuló energia hasznosítása (KEOP)
Projekt költségvetése:  87.933.518 Ft
A beruházás során:
• a Kós Károly Általános Iskola, a Nefelejcs Óvoda, a József Attila Közösségi Ház, az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal korszerűtlen külső nyílászárói kerültek kicserélésre.
• a Kós Károly Általános Iskola, a Nefelejcs Óvoda, az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal homlokzati hőszigetelése valósult meg.
• a Nefelejcs Óvodában –mint a legnagyobb melegvíz felhasználó intézményben- napkollektoros használati melegvíz-előállító és fűtésrásegítő rendszer került kialakításra.
Tanyagondnoki autó beszerzése (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 10.070.400 Ft
A tanyagondnoki Szolgálat munkájának ellátását segítő 9 személyes busz beszerzésére került sor a projekt keretében.

Zsombó Község közösségi közlekedésének fejlesztése I.ütem (DAOP)
Projekt költségvetése: 46.619.111 Ft
12 autóbuszöböl és buszmegálló kiépítésére került sor a projekt keretében.

Kompetenciaalapú oktatás fejlesztése Zsombó Község Önkormányzatának intézményeiben (TÁMOP)
Projekt költségvetése: 38.139.400 Ft
A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatatás elterjesztése a közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
3 oktatási intézményben került sor pedagógusképzésre, oktatást segítő tárgyi- és szemléltető eszközök beszerzésére, egyéb szakmai képzésekre.

Külterületi (Királyszéki) iskola külső felújítása (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 5.247.475 Ft
Erdei iskola- és nyári táborhely kialakításának alapját képező régi iskola felújítására került sor a projekt keretében.

Zsombói templom felújítása (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 2.657.863
A zsombói Kisboldogasszony Templom süvegének új burkolattal történő ellátását, az épület festését sikerült megvalósítani a projektből.

2010

Hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat fejlesztése Zsombón (DAOP)
Projekt költségvetése: 104.514.445 Ft
2720 m hosszúságú kerékpárút kiépítésére került sor (belterületen), mely a biztontonságos közlekedést szolgálja.


Zsombó belterületi csapadék- és belvíz elvezetés I.ütem (DAOP)
Projekt költségvetése: 79.800.000 Ft
A projekt teljes megvalósításával létrejött 2779,04 fm csapadékvíz elvezető hálózat.  Ezek kiépítését követően a település belterületén keletkező mintegy 150,35 liter/sec csapadékvíz elvezetése vált lehetővé.
A beruházás tervezése során törekedtünk a természetközeli megoldások kiválasztására, a tájra jellemző burkolóanyagok használatára.

Informatikai fejlesztés a Csólyospálosi Általános Iskolában (TIOP)
Projekt költségvetése: 3.025.800 Ft
A program alapvető célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, mely nemcsak az informatikai készségek fejlesztését, hanem a különböző tantárgyakba beépülő IKT támogatású pedagógiai módszertan által a kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja.

Zsombó Község Önkormányzatának iskolafejlesztési programja (TIOP)
Projekt költségvetése: 1.566.600 Ft
A kapott támogatás segítségével 1 db tantermi csomag (notebook, projektor, interaktív tábla ), 1 db szavazó csomag (30 főre) és 1 db wifi csomag beszerzése vált lehetővé, valamint a beszerzett eszközök használatát segítő képzés is megvalósult az uniós támogatásból.

Zsombói falunapi rendezvény támogatása (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 2.660.000 Ft
A hagyománnyá vált Arató ünnepség támogatása vált lehetővé a pályázati keretből.

Zsombói Hírmondó c. újság fejlesztése (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 1.111.250 Ft
Havonta megjelenő települési újság fejlesztése, tördelő program és eszközbeszerzése vált lehetővé a pályázati támogatásból.

Hagyományőrző tábor általános iskolásoknak (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 973.650 Ft
A minden évben megrendezésre kerülő hagyományőrző kézműves tábor támogatása vált lehetővé a pályázat keretében.

Tudásdepo – express (TÁMOP)
Projekt költségvetése: 9.574.630 Ft
A zsombói könyvtár szükségszerű fejlesztése vált lehetővé a pályázati támogatásból, mely keretében bútorok, könyvek, folyóiratok, könyvtárüzemeltető szoftver beszerzésére volt mód.

A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában (TÁMOP)
Projekt költségvetése. 11.797.965 Ft
Kulturális programok szervezése, kézműves foglalkozások vezetése vált lehetővé a pályázati támogatás segítségével.

Pedagógus-továbbképzés (TÁMOP)
Projekt költségvetése: 10.679.527 Ft
A konstrukció célja a pedagógiai kultúra népszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek, (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projektmódszer, stb.) eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történt.

2011

Új gyermekjóléti alapellátás megteremtése Zsombón 30 férőhelyes bölcsőde építésével (DAOP)
Projekt költségvetése: 168.721.367 Ft
A projekt tartalmazza Zsombó, Béke utca 4-6. szám alatti ingatlanon egy 30 férőhelyes bölcsőde megépítését, és a működés megkezdéséhez szükséges eszközökkel történő ellátását.

Szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztése Zsombón (DAOP)
Projekt költségvetése: 53.229.570 Ft
Közel 50 milliós pályázati forrásból épült fel a Szeged melletti dinamikusan fejlődő Zsombón a szociális szolgáltatóház, ahová a település teljes szociális ellátórendszere beköltözött„ (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat), amely szervezetileg -2006-tól kezdve- a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye működtet.
A pályázat keretében a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény zsombói feladat ellátási helye számára új akadálymentes és minden igényt kielégítő épület megépítésére és tárgyi feltételeinek javítására került sor.


Energiatakarékos izzócsere program (KEOP)
Projekt költségvetése: 894.980 Ft
A településen élő szociálisan rászoruló családoknak jelentett segítséget a Zöld Beruházási Program keretében megvalósult projekt.

2012

IKSZT – József Attila Közösségi Ház és Könyvtár infrastrukturális fejlesztése (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 61.979.799 Ft
A beruházás célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával az épületek felújítása és korszerűsítése révén.

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Zsombón (DAOP)
Projekt költségvetése: 53.038.112 Ft
A konstrukció célja, hogy minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális  ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai, megvalósuljon az adott szolgáltatói szinten lehetséges definitív és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép/eszköz, IT) kialakítása, szolgáltatói együttműködések fokozása, a lakosság lakóhelyén működő alapellátások „szolgáltatói szerepének” megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása.

Zsombó község településközpontjának fejlesztése (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 26.572.800 Ft
Piactér, sétáló utca és parkolóhelyek kerültek kiépítésre, melyeket míves kandelláberekkel színesítettünk a beruházás keretében.

Tombácz János meséi c. könyv kiadása (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 2.540.000 Ft
Mivel a híres mesemondó Zsombóhoz kötődik, szeretnénk a régen megjelent – mára jócskán megkopott – kiadványát eredetihez hű állapotban kiadni, újjáélesztve ezzel vidám meséit, azok hangulatát, s annak az embernek az emlékét, akire méltán lehet büszke a település.


Helytörténeti kiállítás szervezése (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 4.501.000 Ft
Tervezett fejlesztés célja a hagyományos vidéki kultúra még fellelhető hagyatékainak felkutatása és összegyűjtése. A helytörténeti kiállítás keretében a Wesselényi iskola régi tanítói lakásában, valamint a melléképületben kialakított klasszikus gazdasági épületben a századfordulóra, múlt század elejére jellemző bútorok mellett megtekinthetőek lesznek a kor mezőgazdasági eszközei is.
A kiállítás anyaga a múlt régi tárgyi emlékei mellett fényképeket, képeslapokat, mindennapos használati eszközöket is bemutat.

2013

Zsombó és térsége ivóvízminőség-javító projekt (9 települést érint) (KEOP)
Projekt költségvetése: 291.317.192 Ft

Szennyvíz-elvezetés problémájának megoldása (4 települést érint) DAOP
Projekt költségvetése: 1.174.735.893 Ft

Szeged agglomerációjának és az ahhoz kapcsolódó települések közösségi közlekedésének fejlesztése II.ütem (DAOP)
Projekt költségvetése: 34.862.956 Ft

Zsombó – túraútvonal kiépítése, pihenőhelyek kialakítása (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 6.233.525 Ft
11 állomáshelyből álló túraútvonal kiépítése a cél, mely út során pihenőhelyeket telepítünk, esőbeállókkal, padokkal, szemétgyűjtőkkel, irányító- és tájékoztató táblákkal látjuk el az útszakaszokat.

Civil szolgáltató központ kialakítása (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 5.080.635 Ft
A kapott támogatás felhasználása 2013 első felében realizálódik, a Polgármesteri Hivatal tetőterének átépítésével, irodák kialakításával. Sor kerül a tetőtér szigetelésére és a felületek gipszkartonozására

Kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztése (TÁMOP)
Projekt költségvetése: 19.482.293 Ft
A program kiemelten az általános iskolás korosztály számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó kompetenciafejlesztő műhelyfoglalkozásokat.
A projekt célja, hogy a közművelődés a helyi közösségek hagyományaira és igényeire, továbbá a mindenkiben fellelhető tehetségre alapozva korszerű, alkalmazható informális és nonformális úton megszerezhető, korlátlanul továbbfejleszthető tudást nyújtson az érdeklődők számára.

Várakozóhelyek kiépítése (ÚMVP)
Projekt költségvetése: 5.870.000 Ft
5 állásos parkolóhelyek kiépítését terveztük a projekt keretében.

 

A pályázatok megvalósítása során nehézséget okozott  az önrész biztosítása, illetve a megelőlegezett beruházási költségek Közreműködő Szervezet által történő kifizetésének időpontjáig azok nélkülözése. Az építési beruházások során a szakhatóságok hozzájárulásának kiadása, azokhoz megfelelő dokumentumok beszerzése igen időigényes, az ezekre való várakozás nem könnyíti meg a projektek megvalósítását.
A megvalósulás szakaszán való átjutás eredményeként megvalósuló látványos beruházások örömmel töltik el a településünkön lakókat, s gazdagítják falunk értékeit.

A településen vállalkozás 329 működik, továbbá 46 őstermelő gazdálkodik, akik színesítik kis falunk kultúráját, iparát, mezőgazdaságát. A legnagyobb foglalkoztató 40 főnek ad munkát. A 24 civil szervezet között megtalálható sport- és szabadidős-, egészségfejlesztő-, tehetséggondozó-fejlesztő-, közösségi környezetet támogató-, környezet- és állatvédelemmel foglalkozó szervezet egyaránt. A civil szervezetek egy része folyamatosan nyújt be és valósít meg pályázatokat, mely során jelentősen hozzájárulnak a települési közösségi kohézió építéséhez, beruházások fejlesztéséhez.

A vállakozókon kívül az intézmények foglalkoztatnak nagyobb arányban munkavállalókat (óvod, iskola, bölcsőde, gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat, egészségház, takarékszövetkezet, közösségi ház és polgármesteri hivatal.

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek