I. Tószőlősi Falunap - az előkészületekről...

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Az első Tószőlősi Falunap előkészületei már 2015. november végén megkezdőttek, melynek kapcsán a tószőlősi lakosok aktív munkába kezdtek. Az így összegyűlt ötleteket, a falunap megvalósításának forgatókönyve mellett, 2016. február 13- án összesítettük egy direkt erre a célra szervezett találkozó keretében.

Néhány gondolat arról, miféle falunapot tervezünk mi megvalósítani a fiatalokkal...

Tószőlős 2016-ra már 4 éves lett, amely jó alkalom arra, hogy egy speciális, tipikusan falusi eseményen mutassuk be a külvilágnak a program eredményeit és értékeit, egészen a kezdetektől.

A falunap a modern falusi folklór bájos alkotása. Időként, főleg országos média által karikírozott események a helyi közösség számára fontos események, tartalmuk, tematikájuk illeszkedik a település lakóinak igényeihez, fontos identitásképző hatásuk is van. Az értékük már emiatt is túlmutat azon, amit időként a média közvetít ezekről. A kereskedelmi televíziókban futó reality show-knál pl. ezerszer értékesebbek. A Tószőlősi Falunap egy olyan esemény a programban, amely a falusi identitást, amelyet nem kell szégyelleni, erősíti a fiataloknál. Legyenek büszkék a helyi munkájukra, a településük értékeire, a gyökereikre.
A falunapokon mindig van valami komoly programelem és vannak a kötetlen közösségi együttlét lehetőségét biztosító, arra okot adó események ugyanúgy. Ennek megfelelően bontottuk ketté az esemény tematikáját.
Délelőttől kora délutánig egy plenáris megnyitó után különböző műhely beszélgetéséket szervezünk. Ezek a falusi közösségi életre, gazdasági-társadalmi kihívásokra, a fiatalok igényeire és lehetőségeire fókuszálnak majd. A konferenciára és a műhely beszélgetésekre meghívjuk az érintett döntéshozókat, szervezeti, intézményi képviselőket, bemutatunk jó példákat, gyakorlatokat, ismertetjük a helyi Strukturált Párbeszéd események tapasztalatait, üzeneteit. Ezzel párhuzamosan lesz egy kiállítás, amely a programot és a bekapcsolódott településeket mutatja be.
Délutántól már a könnyedebb programelemek dominálnak. Így a „falunap best of” minden eleme előkerül. Lesz főzőverseny és erős ember bemutató, kirakodó vásár helyi termékekből, kézműves bemutató és az est fénypontjaként az örök kedvenc, a bál. A falunap résztvevői a programba bekapcsolódott településekről jönnek és szervezik meg a különböző „attrakciókat”. Az esemény, a virtuális falu igazi falunapja egyfajta megerősítése lehet a program elvi céljainak. Érdemes helyben maradni és helyben keresni a boldogulást, „nem vagy egyedül”.

Az eseményre meghívást kap mindenki, akivel programjaink során kapcsolatba kerültünk. A három napos esemény közül a második napra 150 fő érkezését várjuk.

A három nap programját a második napra tervezett nagy esemény határozza meg. Ez a nagy esemény összefoglalja egyrészt a Virtuális Falu 1+1 projekt eredményeit, de mellette az azt megelőző Virtuális Falu I-II. projekt tapasztalatainak is összefoglaló eseménye. A műhelybeszélgetések említett témái mellett jó példák, gyakorlatok bemutatását, valamint a helyi Strukturált Párbeszéd események tapasztalatainak, üzeneteinek továbbítását terveztük.

Az eseményre mindenki meghívást kap, akivel programjaink során kapcsolatba kerültünk. Ennek elsődleges meghívott köre a 30 mikro esemény során megszólított és elért döntéshozók, civil szervezeti vezetők, vidéki fiatalok. Ők azok, kiknek együtt gondolkodására, tapasztalataira legfőképp számítunk, annál is inkább, mert az ország több, egymástól távol lévő pontjáról érkezhetnek. A falunapra tervezett programok rajtuk keresztül, az ő közbenjárásukkal valósul meg. A falunap valóban egy kötetlenebb formát irányoz elő, de ez több annál mint “néhány” fiatal szórakozása falusi mintára. Maga az elnevezés csak marketing szempontból fontos, hogy hozzá kapcsolva még könnyebben kommunikálhatóbbá tegyük a projektbeli Strukturált Párbeszéd sorozat eredményeinek összegzését. A falunap egybe fogja az ország több pontjáról érkező, más – más színekkel bíró kis települési kultúrákat. Emellett a főbb kommunikációs célja ennek a programelemnek, mely gyakorlatilag a teljes programról elmondható, az az, hogy nyomatékosabbá tegyük a kistelepülések értékeinek, hagyományainak fontosságát. Emellett erősítse a falusi identitást a fiataloknál, hogy gyökereiket őrizve helyben maradjanak, helyben próbálják keresni boldogulásukat. Legfőképp az utóbbi könnyítésére keresünk válaszokat az egész napos, közös gondolkodás során is.

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek