A program

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

„Virtuális Falu” - demokrácia-fejlesztési program falusi fiataloknak

Alapvetés

A demokrácia, a közélet közösségek nélkül nem működik. A közösségek jelentik a kapcsot a közügyek és a döntéshozók között. Egy jó közösséghez, így egy jó ifjúsági közösséghez, de akár egy települési közösséghez is olyan tenni akaró, motivált és felkészült ember szükséges, aki képes egyben tartani egy csoportot, közös cselekvésre tudja azt bírni. Persze az se baj, ha több ilyen „húzó” ember van, de sajnos a magyar falusi települések legtöbbjében a fiatalok között jó ha egy-egy, egyébként személyiségében ilyen feladatra alkalmas személy akad. És ezzel ki is lógnak sorból, ha szerencsések sikerül a képességeiket megfelelően hasznosítani és valóban meghatározó tagjai lesznek a helyi közösségnek. Ha nincs szerencséjük, akkor a motivációikkal együtt egyedül maradnak, elvesznek a közösség számára. Jelen Program célja, hogy ezekből a „húzó” emberekből szervezzen egy közösséget és megerősítse a motivációkat, hogy érdemes a helyi közügyekkel foglalkozni, hogy érdemes helyben maradni. Aki már gyakorolja a közösségi munkát, annak segítség, aki meg egyedül küzd, annak meg egyfajta menedék lehet a hasonló gondolkodású emberek közössége, ami erőt adhat ahhoz, hogy ne adja fel. Ezekből a fiatalokból szervezzük meg a „Virtuális Falut”, ami egyfajta szimulációja egy magyar vidéki település működésének.
A projekt egyfajta kísérlet arra, hogy a falusi közeghez illeszkedő közéleti felkészítő és motivációt erősítő programot fejlesszünk ki. A program egy vezetőképzés és egy szituációs játék keveréke, amelynek a vidéki-falusi élet áll a középpontjában. Annyiban több azonban egy játéknál, hogy a résztvevők közvetlenül és azonnal hasznosítani tudják a megszerzett készségeket. Reményeink szerint felkészült és motivációikban megerősített fiatalokként hasznos(abb) tagjaivá válnak a helyi közösségnek, közéletnek és helyben is maradnak.
A projekt a cselekedve tanulás módszerére épít, hiszen a megszerzett ismereteket rögtön alkalmaznia is kell a résztvevőknek. Cél ezen túl az egyéni motivációk közösségi megerősítése. A résztvevők optimális esetben mindannyian a saját falujukért tenni akaró, egymás erősítő, segítő fiatalok lesznek.

A koncepció

A Program abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a résztvevői ugyanabban „falunak” nevezett a társadalmi-szociális-gazdasági közegben élnek. Minden település más, de azért alapjaiban nem különböznek egymástól, hasonló módon működnek, hasonló a társadalmi rétegződése, hasonló mechanizmusok irányítják. Így ha azt szeretnénk elérni, hogy a Programhoz kapcsolódó fiatalok sikeresek legyenek ebben a közegben, akkor alapvetően ahhoz kell igazítani a szakmai munkát, a saját környezetüket kell velük „feldolgoztatni” megértetni az ott zajló folyamatokat, rámutatni a lehetőségekre, kihívásokra, veszélyekre, esélyekre.
A Program egy egységet alkot, de azon belül a feladat csoportokat képzünk a résztvevőkből a „virtuális falu” működéséhez illeszkedően. Minden résztvevő mindenből kap valamennyit, de egyébként saját maga döntheti el, hogy mivel szeretne alaposabban foglalkozni. Így a Program résztvevői egy közösséget alkotnak, de kialakul azon belül több, érdeklődés és motiváció szerint szorosabban együttműködő kisebb közösség.
A „virtuális falu” működése során a következő főbb területekre fókuszál a program:
- közélet (helyi politika), önkormányzatiság, részvételi demokrácia gyakorlata
- közösség-fejlesztés, közösségek működtetése
- helyi gazdaság, vállalkozás fejlesztés, vállalkozóvá válás támogatása
- kultúra és a falusi élet, mint valódi életminőség
- környezet és természetvédelem, fenntartható fejlődés
- szociális kérdések, generációs párbeszéd, befogadás

A fenti vertikális témákat horizontálisan összeköti az európaiság, mint velünk élő valóság. Ez szándékosan nem jelenik meg önálló témaként, mivel pontosan azt akarjuk érzékeltetni, hogy "Európa" nem valami különálló dolog, az a mindennapjaink része, vagy legalábbis kellene, hogy legyen.

Az egyes program elemek

A projekt 3 fő szakaszból áll:
- képzés
- kutatás
- tapasztalatok terjesztése

Képzés
A képzési szakaszban 4 képzési alkalmon keresztül a résztvevők megismerkedhetnek egy magyar falu életéhez működéséhez szorosan kapcsolódó témákkal, kihívásokkal. A képzések során tételes tárgyi tudást kapnak az adott téma hazai szabályozásáról, finanszírozásáról, európai dimenzióiról. Minden témával kapcsolatosan sor kerül egy-egy találkozásra gyakorló szakemberekkel (fiatal polgármester, fiatal vállalkozó, fiatal egyesületi vezető, stb.).
A képzésen minden résztvevő egyformán jelen van, függetlenül az érdeklődési körétől. A cél, hogy a képzéseken keresztül a falut, mint működő, többrétegű, organikus egységet ismerjék meg a fiatalok. Fontos, hogy ezt a szemléletet elsajátítsák, hiszen ez szükséges a helyi igényekhez illeszkedő döntésekhez is.
A képzési tematikát és a részletes képzési tervet az előkészítő találkozókon véglegesítjük. Ezeken a tervek szerint  részt vesznek az illetékes vidékfejlesztéssel foglalkozó állami adminisztráció képviselői és a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat képviselői. Ismereteink szerint ugyanis falusi fiatalok számára kifejlesztett ilyen jellegű kész képzési tematika nem elérhető.
A képzési szakasz végén a résztvevők eldöntik, hogy ki-ki melyik területtel szeretne alaposabban foglalkozni. Ez alapján már kiscsoportos munkával meghatározzák, hogy a kutatási szakaszban alkalmazott kérdőív és személyes interjú sor milyen területeket érintsen, mire fókuszáljon. Így a képzésen elsajátított ismereteiket kell feldolgozniuk egy konkrét feladat megoldásával.

Kutatás
A résztvevők szempontjai, felvetései alapján elkészül egy kérdőív és a személyes interjú kérdés sor. Ezt nem résztvevők, hanem egy szakértő készíti el. A résztvevők a kérdőív és a személyes interjú kérdés sor felhasználásával megkeresik a saját településük és a kisebb térség településeinek közösségeit, döntéshozóit, vállalkozóit. A cél az, hogy a képzésen hallottak és a valóság közötti kapcsolat és kapcsolódó mindennapi gyakorlat a számukra érzékelhető legyen. Ezen túl a kutatási programhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása erősíti a résztvevő személyes kapcsolatrendszerét, beágyazottságát, kötődését a helyi ügyekhez.
A kutatási feladatokhoz kapcsolódó speciális készségek elsajátítása egy külön képzés részeként történik.

A tapasztalatok terjesztése
A kutatásról készül egy összefoglaló kiadvány. A kiadvány mellett sor kerül egy szakmai konferenciára. Ez egyrészről lezárja a projektet, másrészről értékeli is annak eredményeit, módszertanát. Ahogyan jeleztük a projekt egy kísérleti program, amely a közélet, a helyi demokrácia feldolgozásának új megközelítését tűzi ki célul. Így a projekt végén mindenképpen szükséges a szakmai értékelés, amely magában hordozza a projekt további fejlesztését is.

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek